Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Numerické metody I,II pro Matingy Řešení soustav lineárních rovnic, aproximace funkcí, numerické integrování a derivování, řešení nelineárních rovnic, vlastní čísla a vlastní vektory, počáteční a okrajové úlohy pro ODR, LPDR2: stacionární ve 2D, nestacionární v 1D 29. 6. 2020
???
sn1 - Numerické metody I
numerika.pdf
Požadavky ke zkoušce z Numerických metod I (matematické inženýrství) Okruhy otázek pro zkoušku z Numerických metod I 16. 12. 2019
???
sn1 - Numerické metody I
Nm1Zk19.pdf
Cleve B. Moler: Numerical Computing with MATLAB Elektronická verze knihy, volně dostupná na adrsese http://www.mathworks.com/moler 25. 9. 2007
???
sn1 - Numerické metody I
MolerVSM.zip