Odbor statistiky a optimalizace

doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.

karpisek@fme.vutbr.cz

tel.: +2529   A3/732