Název Popis Vloženo Určeno pro kurz Soubor
Osnovy předmětu 4M 2019-20 Časový plán výuky předmětu 4M (Pravděpodobnost a matematická statistika), požadavky a hodnocení. 31. 1. 2020 18:45:22 4m - Matematika IV
4M_osnovy_19-20.pdf
Elementární statistické metody Učební text pro předmět RSMAT oboru Rizikové inženýrství na ÚSI VUT v Brně. 15. 10. 2018 12:02:50 Neurčeno pro předmět FSI
ElemStatMet.pdf
Zadání individuální semestrální práce RSMAT Soubor je určen studentům oboru Rizikové inženýrství na ÚSI VUT v Brně. 12. 12. 2016 11:43:33 Neurčeno pro předmět FSI
Semprace 2SAMZ - zadani.pdf
Regresní přímka Vzorový příklad na regresní přímku se vzorci. 27. 4. 2016 15:30:18 4m - Matematika IV
Regresni primka 2016.pdf
Podpora předmětu 9STA Komprimovaný soubor obsahuje podporu předmětu 9STA pro doktorandy. 27. 10. 2015 22:13:25 9STA - Statistická analýza
ZK 9STA.zip
Pokyny pro semestrální práci z předmětu 4M Soubor obsahuje pokyny pro studenty ke zpracování datových souborů v semestrální práci pro cvičení z předmětu Matematika IV. 14. 2. 2015 1:30:22 4m - Matematika IV
Zadani semprace M IV.pdf
Témata referatů z 9STA a 9 FMS V souboru Temata SA a FMTPS.pdf je přehled doporučených témat referátů pro zakončení předmětů 9STA (Statistická analýza) a 9FMS (Fuzzy modely...) v doktorském studiu na FSI. 21. 1. 2014 21:04:49 Neurčeno pro předmět FSI
Temata SA a FMTPS.pdf
Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omylů a lží Sylabus přednášky o statistice pro Univerzitu třetího věku na VUT v Brně. 8. 3. 2013 14:42:34 Neurčeno pro předmět FSI
StatmetoZK - komentar VUT.pdf
Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omylů a lží Prezentace pro přednášku o statistice pro Univerzitu třetího věku na VUT v Brně. 8. 3. 2013 14:30:55 Neurčeno pro předmět FSI
StatmetoZK.pdf
Statistika pro výzkum Prezentace pro kurz základů vědecké práce AV ČR 2011. 19. 5. 2011 12:35:49 Neurčeno pro předmět FSI
Statistika pro vyzkum-slideszk.pdf
Vzorové příklady z RSMAT Soubor obsahuje vzorová zadání příkladů pro přípravu ke zkoušce z předmětu Matematické základy analýzy rizika na oboru Rizikové inženýrství. 31. 12. 2010 17:47:23 Neurčeno pro předmět FSI
Priklady z 2SAMZ.pdf
Software - jakost a spolehlivost ZK Popis a informace o podmínkách získání a používání autorizovaného softwaru, který je výsledkem řešení projektů MŠMT ČR čís. 1M06047, GAČR reg. č. 103/05/0292, GAČR reg. č. 103/08/1658 a MŠMT ČR čís. MSM0021630519 v letech 2007 až 2008. 19. 10. 2009 18:29:04 Neurčeno pro předmět FSI
Software - jakost a spolehlivost ZK.pdf
Fuzzy množiny Přehled základních pojmů z teorie fuzzy množin a jejich vlastností. 8. 4. 2009 17:07:59 sfm - ???
FMFC12.pdf
Statistická analýza - DS Přehledový učební text pro předmět "Statistická analýza" v doktorském studiu na FSI VUT. 14. 10. 2008 18:46:24 9STA - Statistická analýza
SA ZK.pdf
Applied Statistics Support textbook for the subject Mathematics IV. 3. 1. 2008 17:12:17 4M-A - Matematika IV
ApplStat2007ZK.pdf
Markovovy řetězce a jejich aplikace Referát z Celostátního semináře Analýza dat ´07/II zaměřený na popis základních pojmů a vlastností Markovových řetězců a na ukázky jejich možných aplikací v řízení jakosti výroby. 23. 11. 2007 22:02:17 ssp - ???
MarkRetZK2007.pdf
Stochastické modelování Referát obsahuje přehled základních metod odhadů rozdělení pravděpodobnosti. Je studijní oporou předmětu Stochastické modelování oboru Matematické inženýrství a předmětu Statistická analýza doktorského studia na FSI. 16. 10. 2007 14:52:57 s2m - Stochastické modelování
StochMod.pdf
Časové řady - popisná statistika Úvod do popisné statistiky ekonomických časových řad. 5. 2. 2007 12:17:59 ssp - ???
Popstacasrad.pdf
Statistika a pravděpodobnost - přehled vzorců a poznatků Učební a metodická pomůcka pro předměty Matematika IV (4M) a Statistický software (0SS) v bakalářském studijním programu a předmět Matematika III-B (CM) v profesním bakalářském studijním programu ve druhém ročníku na FSI VUT v Brně. 30. 8. 2006 19:38:12 Neurčeno pro předmět FSI
StatPst.pdf
Data Mining Článek "Data, informace nebo vědomosti" (zveřejněný se svolením jeho autora K. Kupky z firmy TriloByte Pardubice) je zaměřen na úvodní seznámení se statistickými metodami tzv. data miningu. 25. 10. 2005 13:08:50 Neurčeno pro předmět FSI
data_mining_IT.pdf
Charakteristická funkce Ve čtyřech souborech převzatých z webových stránek jsou prezentovány základní vlastnosti charakteristické funkce rozdělení pravděpodobnosti. Při použití uvedených souborů je nutno citovat původní zdroje. 24. 10. 2005 18:25:13 s2m - Stochastické modelování
Charfce.zip
Teorie spolehlivosti - metody a aplikace Podpůrný přehledový text pro výuku předmětu SSJ (Spolehlivost a jakost)na oboru Matematické inženýrství. 27. 9. 2005 21:46:11 SSJ - Spolehlivost a jakost
ReliabZK05.pdf
Statistické tabulky Základní statistické tabulky pro výuku a zkoušky ze statistických předmětů na FSI. Tabulky jsou volně ke stažení a použití formou tisku. 17. 3. 2004 15:27:21 Neurčeno pro předmět FSI
StatTab.pdf
Další soubory ke stažení