Odbor matematické analýzy

prof. Mgr. Pavel ŘEHÁK, Ph.D.

Zástupce ředitele
rehak.pavel@fme.vutbr.cz

tel.: +2532   A1/1820

Výuka / Teaching

viz e-learningové stránky

Různé / Miscellaneous