Vedení

 tel.: 54114+ místnost

 
Ředitel ústavu prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
slapal@fme.vutbr.cz
 tel.: +2729 A1/1846
Tajemník pro výuku
  Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
vasik@fme.vutbr.cz
 tel.: +2533 A1/1821
Tajemník pro provoz
  Mgr. Jaroslav CÁPAL
capal@fme.vutbr.cz
 tel.: +2895 A1/1844
Tajemník pro oborové studium
  Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
hoderova@fme.vutbr.cz
 tel.: +2532 A1/1820
Sekretářka Mgr. Kateřina ŠPLOUCHALOVÁ
splouchalova@fme.vutbr.cz
 tel.: +2720
fax: +2710
 A1/1845
Starší články