Odbor počítačové grafiky a geometrie

Mgr. Jana HODEROVÁ, Ph.D.

Tajemník pro oborové studium
hoderova@fme.vutbr.cz

tel.: +2800   A1/1827

 

 

Cvičení z BM_MAT2 Matematika II, Fakulta chemická VUT v Brně

 1. Per partes a substituce základní příklady.
 2. Výpočty integrálů.
 3. Aplikace Riemannova integrálu. Úvod do funkcí dvou proměnných.
 4. Definiční obor funkcí dvou proměnných, graf pomocí vrstevnic, parciální derivace.
 5. Směrová derivace, tečná rovina a normála. Taylorův polynom.
 6. TEST 1 (bez kalkulačky, bez vzorců)
  1) neurčitý integrál per partes nebo substituce
  2) Riemannův integrál
  3) definiční obor fce 2 proměnných (obrázek)
  4) směrová derivace
  5) Taylorův polynom
 7. Lokální extrémy.
 8. Vázané a globální extrémy.
 9. Výpočet dvojných integrálů.
 10. Dvojné integrály – dokončení. ODR1 – separace, lineární r.
 11. ODR1 – dokončení.
 12. TEST 2 (bez kalkulačky, bez vzorců)
  1) Lokální extrémy
  2) Vázané extrémy
  3) Dvojný integrál
  4) ODR1
 13. LODRn s konst. koef. – homogenní. 

Podmínky k zápočtu: 

Příklady:
1. + 2. cvičení:
neurčitý integrál - PDF
neurčitý integrál - video