Odbor počítačové grafiky a geometrie

Mgr. Jana HODEROVÁ, Ph.D.

Tajemník pro oborové studium
hoderova@fme.vutbr.cz

tel.: +2800   A1/1827

Doporučená skripta pro předměty 1KD Konstruktivní geometrie, 1KG - Konstruktivní a počítačová geometrie a 1KD-K pro studenty kombinovaného studia

V horní části této webové stránky jsou záložky s informacemi pro jednotlivé předměty 1KD-K, 1KD a 1KG