Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
M1 - Pokyny ke zkoušce Pokyny ke zkoušce distanční formou 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
Pokyny_ke_Zkousce_1M-Francu.pdf
M1 Přednáška 22 Aplikace určitého integrálu 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P22-10-Aplikace.pdf
M1 Přednáška 21 Určitý integrál Newtonův 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P21-09b-Newton.pdf
M1 Přednáška 20 Určitý integrál - Riemannův 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P20-09a-Riemann.pdf
M1 Přednáška 19 Integrace dalších funkcí 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P19-08c-sincos-souhrn.pdf
M1 Přednáška 18 Metody výpočtu primitivní funkce 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P18-08b-subst+racfce.pdf
M1 Přednáška 17 Primitivní funkce 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P17-08a-def-perpart.pdf
M1 Přednáška 16 Křivky 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P16-07-krivky.pdf
M1 Přednáška 14 Aplikace derivace: Taylorův polynom, l'Hospitalovo pravidlo, průběh funkce 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P14-07-Taylor-LHospital-Prubeh.pdf
M1 Přednáška 13 Derivace - pokračování 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P13-06-07-derivace.pdf
M1 Přednáška 12 Derivace - definice 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P12-05b-06a-derivace.pdf
M1 Přednáška 11 Limita a spojitost funkce 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P11-05a-limita-spojitost.pdf
M1 Přednáška 10 Polynomy a racionální funkce 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P10-04c-polynomy+racionalni-funkce.pdf
M1 Přednáška 9 Elementární funkce 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P09-04-elementarni-funkce.pdf
M1 Přednáška 8 Kvadratické plochy v prostoru, Funkce-úvod 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P08-03d-kvadriky+04a-funkce.pdf
M1 Přednáška 7 Kuželosečky 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P07-03c-kuzelosecky.pdf
M1 Přednáška 6 Lineární útvary v rovině a prostoru 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P06-03b-linearni-mnoziny.pdf
M1 Přednáška 5 Analytická geometrie - Vektory 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P05-03a-vektory.pdf
M1 Přednáška 4 Čtvercové matice 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P04-024-ctvercove-matice.pdf
M1 Přednáška 3 Determinanty 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P03-023-determinanty.pdf
M1 Přednáška 2 Soustavy lineárních rovnic 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P02-022-SLR.pdf
M1 Přednáška 1 Úvod, Lineární algebra, Matice, hodnost 3. 1. 2021
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-P01-021-matice-hodnost.pdf
Zkouška z Matematiky 1 2020-21 Požadavky ke zkoušce z Matematiky 1 skupiny A v roce 2020/21 19. 12. 2020
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-1920-21-Pozadavky.pdf
2. PÍSEMKA ŘEŠENÍ 2. PÍSEMKA ŘEŠENÍ 2. 12. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
2 PISEMKA RESENI.pdf
Počet integrální cvičení Počet integrální cvičení 2. 12. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
POCET INTEGRALNI.pdf
2. PÍSEMKA ZADÁNÍ 2. PÍSEMKA ZADÁNÍ 1. 12. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
2 PISEMKA ZADANI.pdf
DCV2 -- řešení řešení druhého domácího úkolu 27. 11. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
DCV 2 - RESENI.pdf
PRUBĚH FUNKCE průběh funkce 23. 11. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
PRUBEH.pdf
DCV2 Domácí úkol 2 8. 11. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
DCV2.pdf
DCV1 -- řešení řešení prvního domácího cvičení 4. 11. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
DCV1--RESENI.pdf
1. Písemka první test 3. 11. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
1TEST-2020.pdf
DCV1 Domácí úkol 1 20. 10. 2020
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
DCV1.pdf
M1-08-Primitivni funkce Primitivni funkce, definice, integrace per partes, substituce, racionální funkce (rozpracovaný text) 17. 12. 2019
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
08-primitivni-funkce.pdf
M1-04-Funkce-2019 Funkce, analytické funkce, posloupnosti, polynomy, racionální lomené funkce 21. 10. 2019
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-04-Funkce-2019.pdf
M1-03-Analytická geometrie Vektory, analytická geometrie lineárních a kvadratických útvarů 21. 10. 2019
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
M1-03-Anal-geom-2019.pdf
M1-07-Aplikace derivace Taylorův polynom, výpočet limit - l'Hospitalovo pravidlo, průběh funkce, příklady vyšetřování průběhu funkce, křivky. 4. 12. 2017
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
07-Aplikace_derivace.pdf
M1-06-Derivace Pojem derivace funkce, výpočet derivace, další pojmy 4. 12. 2017
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
06-derivace.pdf
M1-05-Limita a spojitost Limita posloupnosti, Limita a spojitost funkce, vlastnosti limit a spojitosti, limity nevlastní a v nevlastních bodech, vlastnosti spojitých funkcí, tři důležité limity. 4. 12. 2017
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
05-limita a spojitost.pdf
M1-02-Lineární algebra Matice a maticové operace, hodnost matice, soustavy lineárních rovnic, determinanty, čtvercové matice, 4. 12. 2017
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
02.pdf
M1-01-Základy matematiky Základy matematiky: logika, důkazy v matematice, základní množinové pojmy, číselné množiny, relace, zobrazení, mohutnost množin, algebraické struktury. 4. 12. 2017
FRANCŮ Jan
1m - Matematika I
01.pdf
Maple 2013/14 Rozpis místností M1 Maple 10. 10. 2013
VAŠÍK Petr
1m - Matematika I
1M_Maple2013_14ZS.pdf
Maple 1 Soubor obsahuje příklady do cvičení u počítače pro první semestr. 29. 3. 2005
KLAŠKA Jiří
1m - Matematika I
M1-E-MAPLE1.PDF