Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Výpočtová dynamika tekutin Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, numerické řešení metodou konečných objemů, nespojitou Galerkinovou metodou a metodou konečných prvků. 15. 1. 2020
???
smm - Matematické metody v teorii proudění
Smm1.pdf
Požadavky ke zkoušce z proudění (matematické inženýrství) Okruhy otázek pro zkoušku z Moderních metod v teorii proudění 16. 12. 2019
???
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDZk19.pdf
Úkol 1d, Burgersova rovnice s viskozitou Text zadání a programy 6. 11. 2019
???
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDu1dB.zip
Úkol 1E-Godunov 1D Eulerovy rovnice, Godunovovy numerické toky 26. 11. 2018
???
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDGod.pdf
Úkol 4, proudění Text zadání 30. 10. 2018
???
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU4.pdf
Riemann a Godunov Shock tube problem, přesně a pomocí Godunovových metod 16. 10. 2018
???
smm - Matematické metody v teorii proudění
Riemann_Godunov.zip
Úkol 9, proudění Text zadání a programy 24. 11. 2015
???
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU9xx.ZIP