Název Popis Vloženo Určeno pro kurz Soubor
M1 - Pokyny ke zkoušce Pokyny ke zkoušce distanční formou 3. 1. 2021 22:49:53 1m - Matematika I
Pokyny_ke_Zkousce_1M-Francu.pdf
M1 Přednáška 22 Aplikace určitého integrálu 3. 1. 2021 22:47:55 1m - Matematika I
M1-P22-10-Aplikace.pdf
M1 Přednáška 21 Určitý integrál Newtonův 3. 1. 2021 22:47:06 1m - Matematika I
M1-P21-09b-Newton.pdf
M1 Přednáška 20 Určitý integrál - Riemannův 3. 1. 2021 22:46:11 1m - Matematika I
M1-P20-09a-Riemann.pdf
M1 Přednáška 19 Integrace dalších funkcí 3. 1. 2021 22:44:57 1m - Matematika I
M1-P19-08c-sincos-souhrn.pdf
M1 Přednáška 18 Metody výpočtu primitivní funkce 3. 1. 2021 22:43:40 1m - Matematika I
M1-P18-08b-subst+racfce.pdf
M1 Přednáška 17 Primitivní funkce 3. 1. 2021 22:42:49 1m - Matematika I
M1-P17-08a-def-perpart.pdf
M1 Přednáška 16 Křivky 3. 1. 2021 22:41:45 1m - Matematika I
M1-P16-07-krivky.pdf
M1 Přednáška 15 Průběh funkce - příklady 3. 1. 2021 22:41:14 Neurčeno pro předmět FSI
M1-P15-07-prubeh-funkce.pdf
M1 Přednáška 14 Aplikace derivace: Taylorův polynom, l'Hospitalovo pravidlo, průběh funkce 3. 1. 2021 22:40:29 1m - Matematika I
M1-P14-07-Taylor-LHospital-Prubeh.pdf
M1 Přednáška 13 Derivace - pokračování 3. 1. 2021 22:38:20 1m - Matematika I
M1-P13-06-07-derivace.pdf
M1 Přednáška 12 Derivace - definice 3. 1. 2021 22:37:33 1m - Matematika I
M1-P12-05b-06a-derivace.pdf
M1 Přednáška 11 Limita a spojitost funkce 3. 1. 2021 22:36:37 1m - Matematika I
M1-P11-05a-limita-spojitost.pdf
M1 Přednáška 10 Polynomy a racionální funkce 3. 1. 2021 22:35:28 1m - Matematika I
M1-P10-04c-polynomy+racionalni-funkce.pdf
M1 Přednáška 9 Elementární funkce 3. 1. 2021 22:34:39 1m - Matematika I
M1-P09-04-elementarni-funkce.pdf
M1 Přednáška 8 Kvadratické plochy v prostoru, Funkce-úvod 3. 1. 2021 22:33:45 1m - Matematika I
M1-P08-03d-kvadriky+04a-funkce.pdf
M1 Přednáška 7 Kuželosečky 3. 1. 2021 22:24:47 1m - Matematika I
M1-P07-03c-kuzelosecky.pdf
M1 Přednáška 6 Lineární útvary v rovině a prostoru 3. 1. 2021 22:23:48 1m - Matematika I
M1-P06-03b-linearni-mnoziny.pdf
M1 Přednáška 5 Analytická geometrie - Vektory 3. 1. 2021 22:22:58 1m - Matematika I
M1-P05-03a-vektory.pdf
M1 Přednáška 4 Čtvercové matice 3. 1. 2021 22:21:57 1m - Matematika I
M1-P04-024-ctvercove-matice.pdf
M1 Přednáška 3 Determinanty 3. 1. 2021 22:20:34 1m - Matematika I
M1-P03-023-determinanty.pdf
M1 Přednáška 2 Soustavy lineárních rovnic 3. 1. 2021 22:19:53 1m - Matematika I
M1-P02-022-SLR.pdf
M1 Přednáška 1 Úvod, Lineární algebra, Matice, hodnost 3. 1. 2021 22:18:45 1m - Matematika I
M1-P01-021-matice-hodnost.pdf
Zkouška z Matematiky 1 2020-21 Požadavky ke zkoušce z Matematiky 1 skupiny A v roce 2020/21 19. 12. 2020 12:29:55 1m - Matematika I
M1-1920-21-Pozadavky.pdf
SDR-prostory Rozšířená úvodní část MMRDR-opakování prostorů a Lebesgueova integrálu 20. 2. 2020 9:58:26 sdr - Moderní metody řešení diferenciálních rovnic
MMRDR-2020-prostory.pdf
M1-08-Primitivni funkce Primitivni funkce, definice, integrace per partes, substituce, racionální funkce (rozpracovaný text) 17. 12. 2019 13:23:56 1m - Matematika I
08-primitivni-funkce.pdf
M1-04-Funkce-2019 Funkce, analytické funkce, posloupnosti, polynomy, racionální lomené funkce 21. 10. 2019 11:59:05 1m - Matematika I
M1-04-Funkce-2019.pdf
M1-03-Analytická geometrie Vektory, analytická geometrie lineárních a kvadratických útvarů 21. 10. 2019 11:50:25 1m - Matematika I
M1-03-Anal-geom-2019.pdf
M1-07-Aplikace derivace Taylorův polynom, výpočet limit - l'Hospitalovo pravidlo, průběh funkce, příklady vyšetřování průběhu funkce, křivky. 4. 12. 2017 15:15:53 1m - Matematika I
07-Aplikace_derivace.pdf
M1-06-Derivace Pojem derivace funkce, výpočet derivace, další pojmy 4. 12. 2017 15:12:48 1m - Matematika I
06-derivace.pdf
M1-05-Limita a spojitost Limita posloupnosti, Limita a spojitost funkce, vlastnosti limit a spojitosti, limity nevlastní a v nevlastních bodech, vlastnosti spojitých funkcí, tři důležité limity. 4. 12. 2017 15:10:51 1m - Matematika I
05-limita a spojitost.pdf
M1-02-Lineární algebra Matice a maticové operace, hodnost matice, soustavy lineárních rovnic, determinanty, čtvercové matice, 4. 12. 2017 15:01:02 1m - Matematika I
02.pdf
M1-01-Základy matematiky Základy matematiky: logika, důkazy v matematice, základní množinové pojmy, číselné množiny, relace, zobrazení, mohutnost množin, algebraické struktury. 4. 12. 2017 14:58:18 1m - Matematika I
01.pdf
M2-Křivkový a plošný integrál Učební text M2. Zavedení a vlastnosti křivkového a plošného integrálu. 24. 4. 2017 18:36:30 2m - Matematika II
M2-Krivkovy+Plosny-Integral.pdf
M2 - Implicitní funkce Učební text implicitní funkce 6. 3. 2017 9:37:57 2m - Matematika II
M2-ImplicitniFunkce-2017.pdf
M2-Požadavky-ke-zkoušce Soupis látky probrané v rámci předmětu. Popis zkoušky, ukázka zadání a teoretických otázek. 27. 4. 2015 14:34:09 2m - Matematika II
M2-1415-Pozadavky.pdf
PDR-opakování a doplnění látky z ODR Učební text doplňující látku z obyčejných diferenciálních rovnic v rámci předmětu Parciální diferenciální rovnice. 27. 4. 2015 14:31:56 spd - Parciální diferenciální rovnice
Odr-2019.pdf
PDR-Příklady z ODR Příklady z obyčejných diferenciálních rovnic v rámci předmětu Parciální diferenciální rovnice. 27. 4. 2015 14:23:14 spd - Parciální diferenciální rovnice
Prik-ODR-14.pdf
PDR-Požadavky ke zkoušce Soupis látky probrané v předmětu a požadavky ke zkoušce. 27. 4. 2015 14:04:41 spd - Parciální diferenciální rovnice
PDR-1920-pozadavky.pdf
Další soubory ke stažení