Odbor matematické analýzy

Ing. Tomáš KISELA, Ph.D.

kisela@fme.vutbr.cz

tel.: +2725   A1/1835

Pedagogická činnost:

Matematika I (zimní semestr)

Matematika II, Matematika II-B (letní semestr)

Matematika III, Matematická analýza III (zimní semestr)

Vedené diplomové práce:

Vedené bakalářské práce: