Aplikace Fourierovy analýzy

DRUCKMÜLLEROVÁ Hana
Volitelný předmět, středa od 17:00-18:40

Hana Druckmüllerová a Jindřich Dospiva zvou studenty 3. a vyšších ročníků Matematického inženýrství i dalších oborů (např. Fyzikální inženýrství a nanotechnologie) na volitelný předmět Aplikace Fourierovy analýzy - SF0.

středa od 17:00 do 18:40 v A1/1843
(začátek od 2. týdne, tj. od 16.2.)

Předmět je velmi prakticky pojatý, po nutném teoretickém úvodu do fourierovské analýzy (především Fourierova transformace a její vlastnosti) se studenti naučí její různé aplikace, především ve zpracování a analýze obrazů. Kromě výuky u tabule bude výuka probíhat i na počítačích v Matlabu. Mnohé vlastnosti Fourierovy transformace se tedy nejen odvodí teoreticky, ale studenti budou mít možnost si je přímo sami vyzkoušet a přímo je na počítači vidět a využít.

S případnými dotazy ohledně předmětu SF0 se obracejte na Hanu Druckmüllerovou druckmullerova.h@fme.vutbr.cz
odkaz na letáček

Zájemci nechť si předmět zaregistrují přes informační systém. Pokud předmět není pro
váš obor/ročník zařazen, je potřeba podat žádost studijní reference, nebo napsat e-mail Janě Hoderové hoderova@fme.vutbr.cz, která zapsání předmětu zařídí.

 

Zlámalův seminář

Seminář zahájí dne 1. března 2022, 14:00
Autorem článku je Jan FRANCŮ
ZOBRAZIT VÍCE