Studentský seminář

Ivan ERYGANOV
Program pro letní semestr 2022/23
Studentský seminář

 

Roman Byrtus (ÚM FSI)

Geometrická teorie řízení robotických hadů

Přednáška se bude zabývat matematickým popisem robotických systémů pomocí geometrické teorie řízení a jejich simulací. Konkrétně se bude věnovat specifické kategorii neholonomních mechanismů, a to robotickým hadům.
Seminární místnost A1/1842 v pondělí 13. 3. od 16:00

 

-------------------
Historie semináře:

27. 2. 2023 - Jana Procházková (ÚM FSI) 
Neuronové sítě pro začátečníky

Přednáška se bude zabývat základní stavbou neuronových sítí. Dozvíte se, jak vytvořit svoji první neuronovou síť, která rozhodne o vašem obědě. Blíže se podíváme na konvoluční neuronové sítě pro zpracování a rozpoznávání obrazu. Vysvětlíme, jak používat známe sítě jako Alexnet. A také si objasníme pojmy jako přetrénování neuronové sítě nebo validace dat.
 

13. 2. 2023 - Tereza Konečna (ÚM FSI) 
Modelování a predikce prostorových dat

Představení, co jsou to prostorová data, které se v praxi využívají například při popisu geografických dat či při sociologických výzkumech, a jak s nimi můžeme ve statistice pracovat. Jako praktické příklady budou ukázány predikce odhadů cen nemovitostí v ČR a modelování chemického složení uranové rudy.
 

5. 12. 2022 - Pavel Loučka (ÚM FSI) 
Rekonstrukce povrchu pomocí konfokálního mikroskopu se záměrnou barevnou vadou

Představení principu konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, diskuze pojmu „barva“ a nakonec rekonstrukce povrchu sledovaného objektu pomocí barevného snímku.

14. 11. 2022 - Martin Doležal (PřF MU) 
Struktura Lieovy algebry v distribuci modelu robotického hada

Popíšeme si konfigurační prostor dobře známého modelu robotického hada. Povolené pohyby hada můžeme vnímat jako vektorová pole na tomto konfiguračním prostoru, ty tvoří tzv. bracket-generating distribuci. Ukážeme si generátory této distribuce, které zároveň generují konečně rozměrnou Lieovu algebru (nad R) a zamyslíme se nad tím, co nám to říká o struktuře modelu a jak toho dále využít.

7. 11. 2022 - Vladimír Švígler ze Západočeské univerzity v Plzni
Bistabilní reakčně-difúzní rovnice na mřížkách - počet periodických
stacionárních řešení 

V přednášce se seznámíme s bistabilními reakčně-difúzními rovnicemi na
mřížkách a grafech, jejich formou a využitím. Mimo jiné nás budou zajímat
podmínky existence stacionárních řešení. Konkrétně si ukážeme, jak určení
počtu periodických stacionárních řešení souvisí s otázkou: Pokud máme k
dispozici kuličky v K barvách, kolik různých náramků o N kuličkách
můžeme vytvořit jejich navlékáním na nit?

Šachový turnaj

středa 1. února v A1/1836 od 10:00
Autorem článku je Miroslav KUREŠ

Přípravný kurz z matematiky

12. lekcí+závěrečný test, na kurz je možné se přihlásit do konce února, jsou k dispozici záznamy lekcí
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT