Studentský seminář

Ivan ERYGANOV
Program pro zimní semestr 2023/24
Studentský seminář

 

Hana Druckmüllerová (ÚM FSI)

Fázová korelace

Moderní vysoce přesná numerická metoda založená na Fourierově transformaci umožňující nalezení
geometrických transformací mezi dvěma digitálními obrazy.
Seminární místnost A1/1842 v pondělí 25. 9. od 14:00
 
-------------------
Historie semináře:

24. 4. 2023 - Lucie Fedorková (ÚM FSI)
Stabilita a stabilizace diskrétních dynamických systémů

Přednáška se bude zabývat stabilitou význačných stavů autonomních diferenčních systémů a stabilizací nestabilních stavů pomocí řízení systému. Hlavním nástrojem pro určení stability je rozložení kořenů charakteristického polynomu v komplexní rovině (s ohledem na kruh daného poloměru), proto zde uvedeme i výsledky výzkumu v této oblasti.
 

17. 4. 2023 - Ivan Eryganov (ÚM FSI)
Contraction Hierarchies pro vyhledávaní nejkratší cesty

Přednáška se zabývá algoritmem Contraction Hierarchies, který slouží k rychlému vyhledávaní nejkratší cesty a je využíván různými navigačními aplikacemi. Zejména se soustředíme na heuristiky, které jsou potřebné pro konstrukci hierarchie. Zároveň se pobavíme o konkrétních problémech při implementaci algoritmu pro komerční využití.
 

27. 3. 2023 - Pavel Loučka (ÚM FSI)
Kuželosečky v Geometrické algebře pro kuželosečky (GAC)

Přednáška představí reprezentaci kuželoseček v Geometrické algebře pro kuželosečky (zkr. GAC) a jejich použití. Zvláště se zaměříme na algoritmy fitování kuželoseček s dodatečnými geometrickými podmínkami a na konstrukci kuželosečky z pěti bodů. Součástí přednášky bude také ukázka příslušného využití bodů v nekonečnu.
 

13. 3. 2023 - Roman Byrtus (ÚM FSI) 
Geometrická teorie řízení robotických hadů 

Přednáška se bude zabývat matematickým popisem robotických systémů pomocí geometrické teorie řízení a jejich simulací. Konkrétně se bude věnovat specifické kategorii neholonomních mechanismů, a to robotickým hadům
 

27. 2. 2023 - Jana Procházková (ÚM FSI) 
Neuronové sítě pro začátečníky

Přednáška se bude zabývat základní stavbou neuronových sítí. Dozvíte se, jak vytvořit svoji první neuronovou síť, která rozhodne o vašem obědě. Blíže se podíváme na konvoluční neuronové sítě pro zpracování a rozpoznávání obrazu. Vysvětlíme, jak používat známe sítě jako Alexnet. A také si objasníme pojmy jako přetrénování neuronové sítě nebo validace dat.
 

13. 2. 2023 - Tereza Konečna (ÚM FSI) 
Modelování a predikce prostorových dat

Představení, co jsou to prostorová data, které se v praxi využívají například při popisu geografických dat či při sociologických výzkumech, a jak s nimi můžeme ve statistice pracovat. Jako praktické příklady budou ukázány predikce odhadů cen nemovitostí v ČR a modelování chemického složení uranové rudy.
 

5. 12. 2022 - Pavel Loučka (ÚM FSI) 
Rekonstrukce povrchu pomocí konfokálního mikroskopu se záměrnou barevnou vadou

Představení principu konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, diskuze pojmu „barva“ a nakonec rekonstrukce povrchu sledovaného objektu pomocí barevného snímku.

14. 11. 2022 - Martin Doležal (PřF MU) 
Struktura Lieovy algebry v distribuci modelu robotického hada

Popíšeme si konfigurační prostor dobře známého modelu robotického hada. Povolené pohyby hada můžeme vnímat jako vektorová pole na tomto konfiguračním prostoru, ty tvoří tzv. bracket-generating distribuci. Ukážeme si generátory této distribuce, které zároveň generují konečně rozměrnou Lieovu algebru (nad R) a zamyslíme se nad tím, co nám to říká o struktuře modelu a jak toho dále využít.

7. 11. 2022 - Vladimír Švígler ze Západočeské univerzity v Plzni
Bistabilní reakčně-difúzní rovnice na mřížkách - počet periodických
stacionárních řešení 

V přednášce se seznámíme s bistabilními reakčně-difúzními rovnicemi na
mřížkách a grafech, jejich formou a využitím. Mimo jiné nás budou zajímat
podmínky existence stacionárních řešení. Konkrétně si ukážeme, jak určení
počtu periodických stacionárních řešení souvisí s otázkou: Pokud máme k
dispozici kuličky v K barvách, kolik různých náramků o N kuličkách
můžeme vytvořit jejich navlékáním na nit?

Zlaté křivítko

Tradiční volejbalový turnaj se uskuteční 6. 5. 2023
Autorem článku je Dana VÉVODOVÁ

Šachový turnaj

středa 1. února v A1/1836 od 10:00
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT