Studentský seminář

Ivan ERYGANOV
Program pro zimní semestr 2022/23
Studentský seminář

 

Pavel Loučka (ÚM FSI)
 
Rekonstrukce povrchu pomocí konfokálního mikroskopu se záměrnou barevnou vadou
Představení principu konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, diskuze pojmu „barva“ a nakonec rekonstrukce povrchu sledovaného objektu pomocí barevného snímku.
Seminární místnost A1/1842 v pondělí 5. 12. od 15:00

-------------------
historie semináře:

14. 11. 2022 - Martin Doležal (PřF MU) 
Struktura Lieovy algebry v distribuci modelu robotického hada

Popíšeme si konfigurační prostor dobře známého modelu robotického hada. Povolené pohyby hada můžeme vnímat jako vektorová pole na tomto konfiguračním prostoru, ty tvoří tzv. bracket-generating distribuci. Ukážeme si generátory této distribuce, které zároveň generují konečně rozměrnou Lieovu algebru (nad R) a zamyslíme se nad tím, co nám to říká o struktuře modelu a jak toho dále využít.

7. 11. 2022 - Vladimír Švígler ze Západočeské univerzity v Plzni
Bistabilní reakčně-difúzní rovnice na mřížkách - počet periodických
stacionárních řešení 

V přednášce se seznámíme s bistabilními reakčně-difúzními rovnicemi na
mřížkách a grafech, jejich formou a využitím. Mimo jiné nás budou zajímat
podmínky existence stacionárních řešení. Konkrétně si ukážeme, jak určení
počtu periodických stacionárních řešení souvisí s otázkou: Pokud máme k
dispozici kuličky v K barvách, kolik různých náramků o N kuličkách
můžeme vytvořit jejich navlékáním na nit?

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT