Matematické inženýrství - přihlášky a kontakt

V případě zájmu o studium na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je třeba podat od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 přihlášku

E-přihláška ke studiu na FSI VUT 

Pro bakalářské studium programu B-MAI-P Matematické inženýrství zadáváte do filtru v horní části webové stránky s přihláškou:
Typ studia: Bakalářské 
Forma studia: Prezenční studium
Jazyk výuky: Čeština

Přijímacího řízení se týká Směrnice děkana č. 6/2020, kde například na straně 6 najdete podmínky pro prominutí přijímacího řízení.

Máte-li zájem o podrobnější informace ohledně přijímacího řízení, kontaktuje studijní referentku pro přijímací řízení do bakalářského studia Lenku Řiháčkovou.

Máte-li zájem o bližší informace o studijním programu Matematické inženýrství, kontaktuje vedení Ústavu matematiky FSI VUT, konkrétně Mgr. Janu Hoderovou, PhD. - tajemnici pro oborové studium.

Den otevřených dveří

prezentace studijního programu Matematické inženýrství B-MAI-P
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE