Matematické inženýrství - přihlášky a kontakt

V případě zájmu o studium od akademického roku 20224/25 na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je třeba podat do 31. 3. 2024 přihlášku

E-přihláška ke studiu na FSI VUT 

Pro bakalářské studium programu B-MAI-P Matematické inženýrství zadáváte do filtru v horní části webové stránky s přihláškou:
Typ studia: Bakalářské 
Forma studia: Prezenční studium

Přijímacího řízení se týká Směrnice děkana č. 7/2023, kde najdete podmínky pro prominutí přijímacího řízení.

Máte-li zájem o podrobnější informace ohledně přijímacího řízení, kontaktuje studijní referentku pro přijímací řízení do bakalářského studia Lenku Řiháčkovou.

Máte-li zájem o bližší informace o studijním programu Matematické inženýrství, kontaktuje vedení Ústavu matematiky FSI VUT, konkrétně Mgr. Janu Hoderovou, PhD. - tajemnici pro oborové studium.
Můžete se také obrátit na studentku Kateřinu Koukalovou, 228578@vutbr.cz, která je ambasadorkou našeho studijního programu. 

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT