Studijní program Matematické inženýrství

Základní informace pro zájemce o studijní program  Matematické inženýrství:

Studijní program Matematické inženýrství B-MAI-P je určen zejména pro uchazeče ze středních škol, kteří mají pozitivní vztah k matematice, informatice a ostatním technickým disciplínám. Skladbou svých předmětů poskytuje pozdějšímu absolventovi Matematického inženýrství velmi dobrý matematický aparát k řešení reálných problémů. Tím, že student Matematického inženýrství absolvuje během studia nejen matematické předměty, ale i předměty strojařské, udržuje stále pevnou vazbu mezi teorií a praxí.
Pro zájemce o vysokoškolské studium matematiky, kteří váhají mezi studiem odborné matematiky, nebo informatiky, nebo studiem technických disciplín, je studijní program Matematické inženýrství vyváženou volbou.
Výuka probíhá v moderním areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno (GPS 49°13'27.767"N, 16°34'37.227"E).  FSI VUT disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni.

Základní struktura programů a specializací na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení v Brně (FSI VUT):

FSI VUT nabízí studijní programy bakalářského studijního programu (BS), navazujícího magisterského studijního programu (NMS) a doktorské studijní programy (DS), viz celkový přehled studijních programů a specializací  BS, NMS a DS

Studijní plány Matematického inženýrství (přehled předmětů a jejich náplně) :

B-MAI-P Matematické inženýrství tříletý studijní program

M-MAI Matematické inženýrství dvouletý navazující magisterský obor

Jak studium Matematického inženýrství reálně probíhá:

  • Studijní skupiny (="kruhy") matematických inženýrů (="matingů") mívají cca 25 studentů. V zimním semestru začínají zpravidla 2 až 3 kruhy matingů.
  • Díky tomu, že matingů je omezený počet a celé studium absolvují se stále stejnou skupinou spolužáků, tak spolu velmi dobře navzájem spolupracují. Matingové se také dobře znají i napříč ročníky, první společenskou akcí určenou k seznámení bývá Pasování prváků.
  • Výuka matingů má svůj pevně daný rozvrh (jistá volnost je pouze v umístění výuky jazyků).
  • Výuka je obvykle rozvržena do 4 pracovních dní.
  • Matematické předměty jsou přednášeny a cvičeny speciálně  pro studenty oboru Matematické inženýrství, tj. vyučují se pro jen matingy odděleně od ostatních oborů fakulty. Výjimkou jsou předměty Matematická analýza I a II, které do svého studijního plánu zařadil i obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie.
  • Ostatní předměty, tj. předměty společného technického základu, jsou přednášeny v rámci velkých přednáškových skupin společných pro matingy i "běžné strojaře", ale ve cvičení je kruh matingů pohromadě.
  • Téma bakalářské práce si matingové vybírají v informačním systému ve 3. ročníku v září, ale velmi časté je, že dle svého zájmu kontaktují učitele již na konci 2. ročníku a téma bakalářské práce je jim pak vypisováno "na míru".  
 

Uplatnění absolventů

Studijní program Matematické inženýrství je progresivní formou studia matematiky připravující teoreticky vzdělaného inženýra s hlubokými znalostmi výpočetních  metod, matematického a technického modelování a softwaru. Absolventi mají přehled ve všech nosných technických disciplínách a uplatňují se v tvůrčích týmech inženýrských specializací. Osvojené matematické znalosti mohou aplikovat v řadě dalších odvětví (fyzika, biologie, ekonomie, bankovnictví, ...). Díky dobré orientaci v nejmodernějších výpočetních technologiích naleznou uplatnění i ve vědeckých a vývojových institucích, v softwarových firmách, apod. Přehled uplatnění našich absolventů naleznete zde.

 


 

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Zemřel profesor Alexander Ženíšek

Alexander Ženíšek byl český matematik, fyzik a emeritní profesor matematiky na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
Autorem článku je Jan ČERMÁK
ZOBRAZIT VÍCE