Matematické inženýrství - uplatnění absolventů

Jana HODEROVÁ

Absolventi studijního oboru/programu Matematické inženýrství jsou erudovanými techniky s velmi kvalitními znalostmi matematických metod, které jsou schopni aplikovat při analýze a hledání optimálního řešení technických problémů ve firmách, výzkumných úkolech, bankách atd. Mají přehled ve všech nosných disciplínách strojního inženýrství a nacházejí uplatnění v tvůrčích týmech řady inženýrských specializací. Jejich výhodou je dobrá orientace v nejmodernějších výpočetních technologiích.

Na Fakultě strojního inženýrství probíhá každý rok Den firem. Studenti mají možnost zorientovat se v poptávce a mohou se pobavit přímo se zástupci těchto firem o tom, jaké pozice nabízí a naopak s jakými znalostmi může firma počítat. Lze se domluvit se třeba i na tématu své bakalářské nebo diplomové práce. Mezi zástupci firem bývají často i přímo absolventi Matematického inženýrství.

První absolventi oboru Matematické inženýrství promovali v roce 1998. Pro zajímavost uvádíme odkaz na rozhovor "Český mozek pro světové vozy" s Radkem Urbišem, absolventem Matematického inženýrství z roku 1998. 
Od té doby se řady absolventů značně rozrostly. Každý rok úspěšně zakončí magisterské studium cca 20 studentů, ovšem jsou i roky, jako byl například rok 2019, kdy k magisterským státnicím šlo 42 studentů (9 z nich ze zahraničí, ti studovali Matematické inženýrství v rámci programu InterMaths a po úspěšném absolvování získali diplom jak z VUT, tak i z University of L'Aquila v Itálii). 

Uplatnění našich absolventů je široké a hodně záleží na tom, jakým směrem se profilují volitelnými předměty a hlavně pak volbou zaměření diplomové práce. Jejich uplatnění na trhu práce může být pak velmi rozmanité. Abyste získali alespoň trochu představu, tak uvádíme hrubý výčet firem, pozic a pracovní náplně některých našich absolventů (jména konkrétních osob na konkrétních pozicích samozřejmě známe :-)):

 • (i) tuhosti, pevnosti, únosnosti, životnosti, vibrací a akustiky,
 • (ii) podélných nárazů včetně ochrany posádky,
 • (iii) příčných nárazů včetně ochrany posádky,
 • (iv) ochrany chodců
 • působí nyní ve VW na oddělení bezpečnosti vozu. Zde je zodpovědný:
 • (i) Projektový inženýr - za vývoj MQB-A1 SUV platformy (ocelové díly podvozku) pro čtyři koncernové SUV (Audi, VW, Skoda, Seat).   
 • (ii) Projektový inženýr - za vývoj VW karoserie pro SUV menší než Tiguan. Jeho asi 30ti členný tým se zabývá návrhem karoserie a podvozku, bezpečnostní výbavou: airbagy, bezpečnostními pásy, sensory, řídící jednotkou, kontrolkami (zapnutých pásy, airbagu spolujezdce), dětskými sedačkami a jejich upevnění, hlavovými opěrkami sedadel, aktivní bezpečností (aktivní tempomat, rozpoznávaní dopravních značek, detekce chodců, ...).
 • (iii) Specialista - přední a zadní náraz + rollover zkoušky.
 • (iv) VW key user pro spotřebitelský test Euro NAP.)
 • Smeral Iberica, S.A. 
  • technical advisor, Smeral Iberica, S.A., Barcelona, Spain
 • programátor AMX, Delphi, PHP
 • Sigma Group a.s.
  • marketingový ředitel
 • senior SAP Consultant at XCENTER DIGITAL
  • Práce na pozici SAP conzultant pro oblast logistiky spočívá v komunikaci mezi vybranými uživateli business oblasti (někde se jim říká klíčoví uživatelé) a SAP programátorem. SAP konzultant je zodpovědný za správu systémového nastavení (customizace) SAP např. v oblasti materiálového hospodářství, systémového nastavení nových funkcionalit, správu dokumentace systémového nastavení, správu programů ABAP a Sapscript a podporu klíčových uživatelů.
    
 • THYSSEN-KRUPP GROUP LTD
  • Process Engineer
  • Absolvent pracoval také jako nezávislý kontraktor v Oil&Gas průmyslu jako procesní inženýr pro konzultační, inženýrské a těžařské společnosti na projektech pro Evropu, Blízský východ a Afriku. Jeho obvyklou pracovní náplní bylo navrhování zařízení pro těžbu a zpracování ropy a zemního plynu.
 • EmbedIT
  • DWH Programator
 • R&D Scientist v Honeywell 
  • Absolventka předtím pracovala jako vývojová inženýrka v ČKD Blansko Engineering, a.s. (zabývala se správou zdrojových kódů napsaných v programovacím jazyce DELPHI)
 • IMI Precision Engineering (strojní a průmyslové inženýrství)
  • Absolventka pracuje jako SQA a předtím byla ve stejné firmě na pozici Quality Engineer v IMI Precision Engineering a dříve jako PME ve firmě Wistron
 • Scientist R&D within Aerospace – Precision Guidance, Honeywell Aerospace
  • Dříve absolventka pracovala na pozici Aerospace Systems Engineer within Flight Controls Systems, Honeywell Aerospace (náplní práce byl vývoj a validační aktivity technologie GBAS (Ground-Based Augmentation System), využívající GNSS pro navigaci letadel během přistání. Dále se účastnila mezinárodních pracovních skupin, zaměřených na přípravu specifikaci/standartu v letectví (EUROCAE, EUROCONTROL, NATO).)
 • Office Manager IT, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.
  • Dříve pracovala jako Logistik, Denwel spol. s r.o.  (pivovarnictví, farmacie, chemie, energetika). Náplní její práce bylo každodenní vyřizování objednávek, objednávání a odesílání zboží, objednávání dopravy, vydávání poptávek, komunikace s klienty, kontrola technické dokumentace a její tisk.
  • Dříve pracovala jako Administrative Assistant, Bosch Diesel s.r.o.
 • Správce obchodního systému, CYRRUS, a.s. (investiční boutique)
   
 • Ph.D. student na University of Strathclyde, Glasgow, Glasgow City, Spojené království
   
 • Vývojářka aplikací pracuje v Centru výpočetních a informačních služeb (CVIS) VUT na pozici programátor (vývojář aplikací). Její náplní práce je programování modulů pro informační systém Apollo v Delphi s využitím Oracle SQL.
   
 • ČEZ Prodej a.s.
  • Absolvent pracuje na pozici specialisty na matematické programování. Zabývá se tvorbou algoritmu na generování tzv. "obálky" pro predikci výroby elektřiny z fotovoltaik. Provádí analýzu flexibility bateriového využití u domácností, které mají fotovoltaický panel i baterii. Pracuje s predikčními modely elektřiny. Využívá znalostí z oblasti programování, statistiky a optimalizace. Pracuje ve VBA, XEnergii, Job Manageru, MetrixIDR, .NET a RStudio.
 • Honeywell a.s.
  • Od dubna roku 2011 pracoval na pozici Lean Expert Leader ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc (HAO). Vede tým zodpovědný za zlepšování produktivity, snižování výrobních časů a redukci nákladů. HAO je výrobcem statických částí do leteckých motorů a zaměstnává více než 1000 zaměstnanců.
  • Dříve pět let pracoval ve společnosti CZeika na pozici vedoucího výroby, poté na pozici produktového vedoucího. CZeika se zabývá výrobou komponent pro bílou techniku.
  • Potom pracoval 6 let ve společnosti SC&C Partner, naposled na pozici Industry Segment Manager. Jeho úkolem bylo starat se o výrobní segment a řídit konkrétní projekty neustálého zlepšování u zákazníků. Více se dá najít na SC&C Partner
 • FSI VUT - řada absolventů na různých ústavech, zde je jen výběr některých:
  • vědeckovýzkumná činnost absolventa je zaměřena na statistické zpracování procesních dat a řízení jakosti výroby, především zavádění metodologie Six Sigma.
  • vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na numerické metody analýzy obrazu. Spolupracuje s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně na histologických vyšetřeních potravinových produktů.
  • je zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně (Odbor statiky, pružnosti a pevnosti). Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na lomovou mechaniku.
  • vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na modelování heterogenních materiálů s periodickou strukturou (homogenizace parciálních diferenciálních rovnic) a úlohy s nejistými vstupními daty. 
  • vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na kvalitativní vlastnosti diferenciálních rovnic se zpožděním a na numerické metody pro diferenciální rovnice s posunutým argumentem.
  • vědecká práce je zaměřena na stochastické programování, obzvláště na úlohy s omezeními ve tvaru diferenciálních rovnic
  • na Ústavu procesního a ekologického inženýrství se zabývá výpočtovým modelováním přenosu tepla a proudění tekutin v průmyslových zařízeních.
 • Hydac International GmbH
  • Firma se zabývá hydraulickými systémy a má pobočky po celém světě. Absolventka se jako poradkyně SAP specializuje na materiálové hospodářství, optimalizaci skladu a nákup. V oblasti IT spravuje Českou republiku a Slovensko. 
 • IBM Česká republika s.r.o. 
  • Absolvent pracuje pro českou pobočku mezinárodní společnosti IBM Česká republika s.r.o., která se zabývá obchodní a servisní činností. Má na starosti správu a realizaci datových center a IT systémů. Vyvíjí informační a procesní systémy pro datová centra, zdravotnictví, školství a zemědělství. Dále se podílel na vývoji softwaru pro švýcarskou společnost, kde vyvíjel aplikační moduly pro armádní zařízení. 
  • V současnosti je jeho pracovní náplní návrh a vývoj klientských a mobilních aplikací pro zákazníky s využitím moderních technologií čárových kódů, RFID, kamery, bluetooth.
 • učitelka odborných předmětů a informatiky na střední průmyslové škole
   
 • NetSuite
  • Absolvent pracuje na pozici Principal Applications Developer.
  • Dříve pracoval ve firmě Data Software Brno na pozici SCM konzultant/programátor se zaměřením na vývoj skladového systému (WMS) a integraci s externími systémy. Od 2011 pracoval v české pobočce firmy RedPrairie, jedné z vedoucích společností v oblasti logistiky a SCM, konkrétně na pozici Technical Lead. Náplní práce jsou především služby spojené s konzultacemi, implementací a podporou WMS pro řadu velkých zákazníků především v oblasti EMEA, jako Flextronics, DHL, Panalpina aj. Po fůzi pracuje od 2013 na podobné pozici ve firmě JDA. Absolventi z roku 2000 přispěli fotografií.
 • T-Mobile Česká republika
  • Absolvent pracuje jako manažer firemní bezpečnosti. Jeho hlavní odpovědností je ochrana hmotného i nehmotného majetku společnosti a řízení bezpečnostních rizik při zavádění a změnách telekomunikačních produktů a služeb.
 • FORMACO TECH s.r.o.
  • Absolvent je v současnosti jednatelem a společníkem ve strojírenské firmě FORMACO TECH s.r.o. 
  • Dříve pracoval jako programátor CNC strojů v kovoobráběcí firmě (ISO kód, CAD-CAM prostředí Surfcam), posléze jako vedoucí výroby v téže firmě. 
 • Game Developer
  • absolvent dříve pracoval jako programátor pro českou pobočku americké firmy, podílel se na vývoji security aplikací (napr. antispyware aplikace Spyware Terminator - za dobu působeni 20 milionů instalací pro celém světe).
   Nyní pracuje samostatně jako Game Developer
 • Red Hat Inc.
  • Absolvent pracuje na pozici OpenShift - Senior Software Engineer
  • Dříve pro Red Hat Inc. pracoval jako programátor, zabývající se vývojem operačních systémů na bázi GNU/Linux, konkrétně OS Fedora a Red Hat Enterprise Linux.  Podílel se na vývoji TeX Live, RPM a jiných součástí těchto operačních systémů. Také se věnuje algoritmům počítačového vidění, počítačovým simulacím dynamických systémů a diferenciálních rovnic fyziky.
 • Honeywell
  • Absolvent zastává pozici Technical manager ve firmě Honeywell (divize Aerospace, oddělení Flight Controls). Vede brněnský team systémových a softwarových inženýrů (a pár brigádníků včetně jedné brigádnice z našeho oboru). Náplní práce teamu je vývoj Fly-by-Wire systému pro dopravní letadla ve spolupráci s americkými kolegy. Zodpovídá za kvalitu technického řešení, které produkuje náš team a za plnění termínů zadaných zákazníkem. Znalosti získané v průběhu studia oboru Matematické inženýrství uplatňuje zejména v rámci analýz bezpečnosti Fly-by-Wire systému "Safety of Flight" a při řešení komplexnějších problémů z oblasti teorie řízení (Control theory). Dále je aktuálně zodpovědný za návrh Fly-by-Wire systému "nové" generace. Mimo jiné má na starosti výuku předmětu Flight Controls pro studenty Matematického inženýrství v rámci semináře Inženýrský projekt. 
  • Jiná absolventka pracuje pro firmu Honeywell jako Senior System Engineer. Dříve zastávala pozici Team leader ve firmě Honeywell (divize Aerospace, oddělení Flight Controls). Vedla brněnský tým systémových inženýrů pracujících na vývoji Diagnostického systému do nového letadlea Boeing 787. Náplní práce bylo kromě vedení brněnského týmu i spolupráce s americkými a indickými kolegy, odpovědnost za kvalitu a termíny přidělené práce a dále spolupráce na návrzích technického řešení přímo se zákazníkem. Znalosti získané v průběhu studia oboru Matematické inženýrství uplatňuje zejména při analýze a řešení komplexnějších problémů.
 • Vinařství Maděřič s.r.o.
  • Absolvent dlouhodobě pracuje jako enolog a technolog ve Vinařství Maděřič s.r.o. Z vystudovaného oboru uplatňuje především statistické metody pro sledování trhu řízení výroby.
 • Amberg Engineering
  • Absolvent pracuje na pozici Software engineer for testing and integration Náplní je "Creating test strategy for all the products of Amberg and preparing the infrastructure for writing, running tests, reporting, writing testcases and other documents."
  • Dříve pracoval pro firmu IPS s. s r.o. jako QA Prime (šéf testovacího oddělení) na projektu, který se zabývá tvorbou webových portálů pro. Dále pracuje jako technický manažer firmy CS1. jako konzultant produktu Maplesoftu (Maple, MapleNet, Maple TA a mnoho dalších).
 • Hanon System
  • Je zaměstnán na pozici PD manager.
  • Dříve pracoval jako Senior Product Development Engineer ve firmě HVCC Global. Náplní práce byl především návrh a vývoj tepelných výměníků pro automobilový průmysl se zaměřením na německé zákazníky. Byl zodpovědný za získávání nových zakázek pro závody v ČR, Slovensku a Indii.
 • Poradce
  • Absolvent pracuje jako "Independent Data and Risk management Expert"
  • Dříve pracoval pro Erste Bank na pozici "Specialista ratingových metod".
 • Equa Bank
  • Absolvent pracuje na pozici Enterprise Risk Analyst. Jeho náplní práce je "Updating and creating new SQL scripts for RWA calculation, Bank stress tests, Data analysis and making those calculations.
  • Dříve pracoval v Optaglio s.r.o.
  • V roce 2013 pracoval v Komerční bance jako specialista struktruálních rizik, připravoval reporty pro porady vedení KB a vyhodnocoval tzv. kompenzace (ztráty ze změn v úvěrech - předčasné splacení, mimořádné splátky, změna sazby, apod.) pro celou ČR a SR.
  • Pracoval také ve společnosti IQ Structures s.r.o. jako vývojový specialista hlubokých struktur. Zabýval se návrhem nanostruktur a přípravou jejich výrobních dat.
  • Je spoluautorem dvou patentů z oblasti výroby nanostruktur.
 • NUVIA a.s.
  • Absolvent pracuje jako provozní ředitel. Přímo zodpovídá za agendy spojené s personalistikou, se systémem kvality a bezpečnosti práce a také s interním IT.
  • Dříve pro tuto firmu (ještě pod názvem ENVINET a.s.) pracoval jako programátor - analytik.
  • Jiný absolvent pracuje v brněnské pobočce třebíčské firmy NUVIA a.s. (divize radiometrických systémů) na pozici vedoucího  výzkumu a vývoje.
   • Divize radiometrických systémů se zabývá např. měřením pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí a provádění speciálních měření pro oblast jaderné i klasické energetiky, či výrobou a distribucí přístrojového vybavení pro spektrometrii záření a charakterizaci radioaktivních odpadů (detektory, měřicí přístroje, měřicí trasy, stínění, ruční a kontinuální přístroje pro měření záření). Jeho konkrétní náplní práce je modelování dat pomocí metod Monte Carlo (určování účinnostních křivek detektorů, výpočet odstínění gama záření, ...), návrh algoritmů pro vyhodnocování dat specializovaných radiometrických přístrojů a jejich kalibraci. Dále se také zabývá návrhem algoritmů pro digitální zpracování signálu.
 • IBM
  • Absolvent je zaměstnán jako IT Architect, dříve byl na pozici 3rd level IT specialist v IBM. Náplní práce je především realizace IT projektů nejrůznějšího charakteru (Windows, Citrix, clustery, MS Exchange, ...) pro různé zákazníky.
 • Akademie věd ČR
  • Äbsolvent pracuje na Ústavu fyziky materiálů jako programátor. Věnuje se vývoji softwaru pro nové typy zkoušek únavy materiálů, zpracování, vyhodnocování a analýze dat z testovacích strojů.
  • Jiný absolvent pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v Oddělení dálkového  průzkumu Země. Náplní práce je především zpracování obrazových a jiných dat DPZ a matematické modelování.
 • SolarWinds
  • Absolvent pracuje na pozici Full-stack Developer, programuje v jazycích Java, Python, ... 
  • Při svém doktorském studiu věnoval vývoji adaptivních filtrů pro dvojrozměrné i trojrozměrné zpracování digitálních obrazů a trojrozměrné rekonstrukci objektů z jejich optických řezů, které byly pořízeny pomocí konfokálního mikroskopu. 
 • SAP ČR, spol. s.r.o.
  • Absolvent pracuje jako softwarový vývojář monitorovací infrastruktury sap produktů.  
 • Seznam.cz
  • Absolvent pracuje na pozici Technical Product Manager.
  • Dříve byl zaměstnán jako R&D Scientist ve firmě Honeywell International s.r.o. Náplní jeho práce je především vývoj algoritmů pro analýzu signálů nedestruktivního testování materiálu a hlavní aplikační oblastí je monitorování stavu leteckých a kosmických zařízení.
 • FasterFish
  • Absolvent pracuje na pozici Co-founder, CEO, Facilitator, Consultant. Jeho pracovní náplní je rozvoj organizací směrem k vyšší efektivitě spolupráce, procesů a činností. Díky synergogické metodě získávání dovedností uvádíme lidi do fascinujícího světa Vektoringu, Lean Services, RPA či BI. Faster Way to Excellence.
  • Dříve pracoval jako Senior Consultant v SC&C Partner.
  • Tématem jeho doktorského studia oboru Aplikovaná matematika na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně je zlomkový kalkulus, tj. derivace a integrály neceločíselných řádů. Specializuje se na zlomkový kalkulus na time-scales, numerické řešení zlomkových diferenciálních rovnic a aplikace zlomkového kalkulu (reologie, difúze ...). 
 • SC&C Partner
  • Absolventka pracuje SC&C Partner na pozici Senior Consultant. Podílí se na školeních metodologie Lean Six Sigma a statistického softwaru Minitab. 
 • HARTMANN - RICO a. s.
  • Absolventka pracuje ve firmě jako vedoucí oddělení zajištění kvality.
 • Trelleborg Bohemia
  • Absolvent pracuje na pozici Project Manager.
  • Předtím studoval doktorský stupeň oboru Konstrukční a procesní inženýrství na FSI VUT v Brně. Jeho vědecká práce byla zaměřena na modelování rozprašování a spalování rostlinných olejů a současně na experimentální ověřování odsimulovaných výsledků. 
 • ČEZ
  • Absolvent pracuje na pozici vedoucího skupiny Příprava dlouhodobého provozu strojních komponent jaderných elektráren
 • JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. d
  • Absolventka pracovala na pozici Inženýr dodavatelské kvality. Společnost se specializuje na výrobu přesných mechanických dílů do převodovek osobních automobilů.Hlavním zákazníkem firmy přední globální výrobce automobilů společnost Toyota. Absolventka se podílí zejména na zavádění nových projektů do výroby (hlavně tvorbou dokumentace systému managementu jakosti potřebné pro homologaci), má na starost ověřování správnosti postupů kontroly kvality ve výrobě a účastní se investigace problémů reklamovaných dílů. Dále je zodpovědná za plánování, realizaci a vyhodnocování interních auditů dle ISO/TS 16949. 
 • Eaton Elektrotechnika s.r.o.
  • Absolventka byla zaměstnána ve firmě Eaton Elektrotechnika s.r.o. na pozici Analytik pro odd. Řízení zakázek, odd. Řízení materiálu a Plánování výroby. Hlavní náplní její práce byla tvorba pravidelných i jednorázových reportů za účelem podpory denní operativy a plnění cílů tří klíčových logistických oddělení Brněnského distribučního centra, které zásobuje země střední a východní Evropy materiálem určeným k průmyslové i domovní elektroinstalaci. Dále byla zodpovědná za správu hromadných běhů a rovněž za testování a řešení problémů týkajících se stávajících i nových nastavení v aplikaci SAP.

...a řada dalších. Od roku 1998 odpromovalo v oboru Matematické inženýrství celkem 385 absolventů. Řada z nich je zaměstnaná ve firmách, kde jim cestičku prošlapali starší "spolužáci", kteří přesně vědí, v čem je síla matematického a informatického vzdělání.

 

 

 

 

 

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT