Matematické inženýrství - uplatnění absolventů

Jana HODEROVÁ

Absolventi oboru Matematické inženýrství jsou erudovanými techniky s velmi kvalitními znalostmi matematických metod, které jsou schopni aplikovat při analýze a hledání optimálního řešení technických problémů ve firmách, výzkumných úkolech, bankách atd. Mají přehled ve všech nosných disciplínách strojního inženýrství a nacházejí uplatnění v tvůrčích týmech řady inženýrských specializací. Jejich výhodou je dobrá orientace v nejmodernějších výpočetních technologiích.

Na Fakultě strojního inženýrství probíhá každý rok Den firem. Studenti mají možnost zorientovat se v poptávce a mohou se pobavit přímo se zástupci těchto firem o tom, jaké pozice nabízí a naopak s jakými znalostmi může firma počítat. Lze se domluvit se třeba i na tématu své bakalářské nebo diplomové práce. Mezi zástupci firem bývají často i přímo absolventi Matematického inženýrství.

První absolventi oboru Matematické inženýrství promovali v roce 1998. Pro zajímavost uvádíme odkaz na rozhovor "Český mozek pro světové vozy" s Radkem Urbišem, absolventem Matematického inženýrství z roku 1998. 
Od té doby se řady absolventů značně rozrostly. Každý rok úspěšně zakončí magisterské studium cca 20 studentů, ovšem jsou i roky, jako byl například rok 2019, kdy k magisterským státnicím šlo 42 studentů (9 z nich ze zahraničí, ti studovali Matematické inženýrství v rámci programu InterMaths a po úspěšném absolvování získali diplom jak z VUT, tak i z University of L'Aquila v Itálii). 

Uplatnění našich absolventů je široké a hodně záleží na tom, jakým směrem se profilují volitelnými předměty a hlavně pak volbou zaměření diplomové práce. Jejich uplatnění na trhu práce může být pak velmi rozmanité. Abyste získali alespoň trochu představu, tak uvádíme hrubý výčet firem, pozic a pracovní náplně některých našich absolventů (jména konkrétních osob na konkrétních pozicích samozřejmě známe :-)):

 • (i) tuhosti, pevnosti, únosnosti, životnosti, vibrací a akustiky,
 • (ii) podélných nárazů včetně ochrany posádky,
 • (iii) příčných nárazů včetně ochrany posádky,
 • (iv) ochrany chodců
 • působí nyní ve VW na oddělení bezpečnosti vozu. Zde je zodpovědný:
 • (i) Projektový inženýr - za vývoj MQB-A1 SUV platformy (ocelové díly podvozku) pro čtyři koncernové SUV (Audi, VW, Skoda, Seat).   
 • (ii) Projektový inženýr - za vývoj VW karoserie pro SUV menší než Tiguan. Jeho asi 30ti členný tým se zabývá návrhem karoserie a podvozku, bezpečnostní výbavou: airbagy, bezpečnostními pásy, sensory, řídící jednotkou, kontrolkami (zapnutých pásy, airbagu spolujezdce), dětskými sedačkami a jejich upevnění, hlavovými opěrkami sedadel, aktivní bezpečností (aktivní tempomat, rozpoznávaní dopravních značek, detekce chodců, ...).
 • (iii) Specialista - přední a zadní náraz + rollover zkoušky.
 • (iv) VW key user pro spotřebitelský test Euro NAP.)
 • Smeral Iberica, S.A. 
  • technical advisor, Smeral Iberica, S.A., Barcelona, Spain
 • programátor AMX, Delphi, PHP
 • Sigma Group a.s.
  • marketingový ředitel
 • senior SAP Consultant at XCENTER DIGITAL
  • Práce na pozici SAP conzultant pro oblast logistiky spočívá v komunikaci mezi vybranými uživateli business oblasti (někde se jim říká klíčoví uživatelé) a SAP programátorem. SAP konzultant je zodpovědný za správu systémového nastavení (customizace) SAP např. v oblasti materiálového hospodářství, systémového nastavení nových funkcionalit, správu dokumentace systémového nastavení, správu programů ABAP a Sapscript a podporu klíčových uživatelů.
    
 • THYSSEN-KRUPP GROUP LTD
  • Process Engineer
  • Absolvent pracoval také jako nezávislý kontraktor v Oil&Gas průmyslu jako procesní inženýr pro konzultační, inženýrské a těžařské společnosti na projektech pro Evropu, Blízský východ a Afriku. Jeho obvyklou pracovní náplní bylo navrhování zařízení pro těžbu a zpracování ropy a zemního plynu.
 • EmbedIT
  • DWH Programator

...stránky právě aktualizujeme :-)


Hana Krausová (2011) 
od 09/2013 R&D Scientist v Honeywell 
08/2011-08/2013 vývojový inženýr v ČKD Blansko Engineering, a.s. (zabývala se správou zdrojových kódů napsaných v programovacím jazyce DELPHI)

Zuzana Širjovová (2011)
od 7/2014 SQA, IMI Precision Engineering
5/2012-6/2014 Quality Engineer, IMI Precision Engineering
5/2011-5/2012 PME, Wistron

Lenka Zavíralová (2011)
od 8/2012 Scientist R&D within Aerospace – Precision Guidance, Honeywell Aerospace
5/2010-7/2012 Aerospace Systems Engineer within Flight Controls Systems, Honeywell Aerospace (Náplní práce byl vývoj a validační aktivity technologie GBAS (Ground-Based Augmentation System), využivající GNSS pro navigaci letadel během přistání. Dále se účastnila mezinárodních pracovních skupin, zaměřených na přípravu specifikaci/standartu v letectví (EUROCAE, EUROCONTROL, NATO).)

Alice Doktorová (roz. Havlíčková, 2013)
od 7/2013 Logistik, Denwel spol. s r.o. (Náplní práce je každodenní vyřizování objednávek, objednávání a odesílání zboží, objednávání dopravy, vydávání poptávek, komunikace s klienty, kontrola technické dokumentace a její tisk.)
11/2011-3/2012 Administrative Assistant, Bosch Diesel s.r.o.

David Halas (2017)
od 8/2017 Správce obchodního systému, CYRRUS, a.s.

Michal Březina (2017)
Ph.D. student na FSI VUT

Rafael Schwarzenegger (2017)
Ph.D. student na University of Strathclyde, Glasgow, Glasgow City, Spojené království

Barbora Adámková (roz. Jedličková, 2017)
(info z e-mailu) od 2017 pracuje v Centru výpočetních a informačních služeb (CVIS) VUT na pozici programátor. Její náplní práce je programování modulů pro informační systém Apollo v Delphi s využitím Oracle SQL.

Martin Málek (2017)
(info z e-mailu) od 2017 pracuje v ČEZ Prodej a.s. na pozici specialisty na matematické programování. Zabývá se tvorbou algoritmu na generování tzv. "obálky" pro predikci výroby elektřiny z fotovoltaik. Provádí analýzu flexibility bateriového využití u domácností, které mají fotovoltaický panel i baterii. Pracuje s predikčními modely elektřiny. Využívá znalostí z oblasti programování, statistiky a optimalizace. Pracuje ve VBA, XEnergii, Job Manageru, MetrixIDR, .NET a RStudio.

Honeywell Aerospace Olomouc (2013) 
Ing. Jiří Zeman

Ing. Jiří Zeman (absolvoval v roce 1998) pět let pracoval ve společnosti CZeika na pozici vedoucího výroby, poté na pozici produktového vedoucího. CZeika se zabývá výrobou komponent pro bílou techniku. Potom pracoval 6 let ve společnosti SC&C Partner, naposled na pozici Industry Segment Manager. Jeho úkolem bylo starat se o výrobní segment a řídit konkrétní projekty neustálého zlepšování u zákazníků. Více se dá najít na www SC&C Partner. Od dubna roku 2011 pracuje na pozici Lean Expert Leader ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc (HAO). Vede tým zodpovědný za zlepšování produktivity, snižování výrobních časů a redukci nákladů. HAO je výrobcem statických částí do leteckých motorů a zaměstnává více než 1000 zaměstnanců.

ÚPEI FSI VUT (2013)
doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (absolvoval v roce 1998) je zaměstnán jako výzkumný a pedagogický pracovník na Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně. Zabývá se výpočtovým modelováním proudění tekutin v aplikacích procesního průmyslu. Specializuje se zejména na predikce spalování plynných, kapalných a tuhých paliv (zemní plyn, topné oleje, biomasa) včetně tvorby znečišťujících látek.

ÚM FSI VUT v Brně 
Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Ing. Josef Bednář, Ph.D. (absolvoval v roce 1998) je zaměstnán jako vedoucí Odboru statistiky a optimalizace na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na statistické zpracování procesních dat a řízení jakosti výroby, především zavádění metodologie Six Sigma.

ÚM FSI VUT v Brně
Ing. Pavel Štarha, Ph.D

Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (absolvoval v roce 1998) je zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně (Odbor počítačové grafiky a geometrie). Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na numerické metody analýzy obrazu. Spolupracuje s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně na histologických vyšetřeních potravinových produktů.

ÚMTMB FSI VUT v Brně
Ing. Tomáš Profant, Ph.D.

Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (absolvoval v roce 1998) je zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně (Odbor statiky, pružnosti a pevnosti). Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na lomovou mechaniku.

ÚM FSI VUT v Brně 
Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.

Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (absolvoval v roce 1999) je zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně (Odbor matematické analýzy). Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na modelování heterogenních materiálů s periodickou strukturou (homogenizace parciálních diferenciálních rovnic) a úlohy s nejistými vstupními daty. 

Hydac International GmbH 
Ing. Hana Vopelková

Ing. Hana Vopelková (absolvovala v roce 1999) pracuje pro německou firmu Hydac International GmbH. Firma se zabývá hydraulickými systémy a má pobočky po celém světě. Jako poradkyně SAP se specializuje na materiálové hospodářství, optimalizaci skladu a nákup. V oblasti IT spravuje Českou republiku a Slovensko. 

IBM Česká republika s.r.o. 
Ing. Marek Hönig

Ing. Marek Hönig (absolvoval v roce 1999) pracuje již 10 let pro českou pobočku mezinárodní společnosti IBM Česká
republika s.r.o., která se zabývá obchodní a servisní činností. Má na starosti správu a realizaci datových center a IT systémů. V poslední době vyvíjí informační a procesní systémy pro datová centra, zdravotnictví, školství a zemědělství. Dále se podílel na vývoji softwaru pro švýcarskou společnost, kde vyvíjel aplikační moduly pro armádní zařízení.

SPŠ Strojnická ve Vsetíně
Ing. Romana Rodková

Ing. Romana Rodková, roz. Laciná (absolvovala v roce 2000) - v letech 2000-2010 zaměstnána ve zbrojařské firmě ZVI a.s. Vsetín jako výrobní plánovač. V letech 2007-2009 na částečný úvazek učila na střední škole matematiku a informatiku. V současnosti pracuje na SPŠ Strojnické ve Vsetíně jako učitelka odborných předmětů a informatiky.

JDA (2013)
Ing. Vlastimil Martinek

Ing. Vlastimil Martinek (absolvoval v roce 2000) pracoval ve firmě Data Software Brno na pozici SCM konzultant/programátor se zaměřením na vývoj skladového systému (WMS) a integraci s externími systémy. Od 2011 pracoval v české pobočce firmy RedPrairie, jedné z vedoucích společností v oblasti logistiky a SCM, konkrétně na pozici Technical Lead. Náplní práce jsou především služby spojené s konzultacemi, implementací a podporou WMS pro řadu velkých zákazníků především v oblasti EMEA, jako Flextronics, DHL, Panalpina aj. Po fůzi pracuje od 2013 na podobné pozici ve firmě JDA. Absolventi z roku 2000 přispěli fotografií.

T-Mobile Česká republika (2013)
Ing. Miroslav Urbánek, Ph.D.

Ing. Miroslav Urbánek, Ph.D. (absolvoval v roce 2001) pracuje pro společnost T-Mobile Česká republika jako manažer firemní bezpečnosti. Jeho hlavní odpovědností je ochrana hmotného i nehmotného majetku společnosti a řízení bezpečnostních rizik při zavádění a změnách telekomunikačních produktů a služeb.

 IBA CZ s.r.o. (2013) 
Ing. Petr Jurák, Ph.D.

Ing. Petr Jurák, Ph.D. (absolvoval v roce 2001) pro IBA CZ s.r.o. jako Java Developer. Je outsourcovaný do IBM US jako vývojář.

 KORDIS JMK, spol.s r.o. 
Ing. Pavel Dostál 

Ing. Pavel Dostál (absolvoval v roce 2001) pracuje pro KORDIS JMK, spol. s r.o. v Brně jako vedoucí ekonomického odboru.

KEE FVTM UJEP v Ústí nad Labem (2013)
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.

Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. (absolvoval v roce 2001) je zaměstnán jako odborný asistent na Fakultě výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Katedra energetiky a elektrotechniky). Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na lomovou mechaniku.

ÚM FSI VUT v Brně 
Ing. Petr Kundrát, Ph.D.

Ing.  Petr Kundrát, Ph.D. (absolvoval v roce 2001) je zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně (Odbor matematické analýzy). Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na kvalitativní vlastnosti diferenciálních rovnic se zpožděním a na numerické metody pro diferenciální rovnice s posunutým argumentem.

FORMACO TECH s.r.o.
Ing. Stanislav Zítka

Ing. Stanislav Zítka (absolvoval v roce 2001) pracoval jako programátor CNC strojů v kovoobráběcí firmě (ISO kód, CAD-CAM prostředí Surfcam), posléze jako vedoucí výroby v téže firmě. V současnosti je jednatelem a společníkem ve strojírenské firmě FORMACO TECH s.r.o. 

programátor
Ing. Marek Unucka

Ing. Marek Unucka (absolvoval v roce 2001) pracoval jako programátor pro českou pobočku americké firmy, podílel se na vývoji security aplikací (napr. antispyware aplikace Spyware Terminator - za dobu působeni 20 milionů instalací pro celém světe).
Nyní pracuje samostatně na dalších velkých projektech (opět miliony uživatelů ;)).

ÚI FP VUT v Brně 
Ing. Karel Doubravský, Ph.D.

Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (absolvoval v roce 2001) pracuje jako odborný asistent na Ústavu informatiky FP VUT v Brně. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na statistické zpracování dat.

Red Hat Inc.
Ing. Jindřich Nový, Ph.D.

Ing. Jindřich Nový, Ph.D. (absolvoval obor Fyzikální inženýrství v roce 2002 a doktorské studium oboru Matematické inženýrství v roce 2005) pracuje od roku 2004 jako programátor pro Red Hat Inc., zabývající se vývojem operačních systémů na bázi GNU/Linux, konkrétně OS Fedora a Red Hat Enterprise Linux.  Podílí se na vývoji TeX Live, RPM a jiných součástí těchto operačních systémů. Také se věnuje algorithmům počítačového vidění, počítačovým simulacím dynamických systémů a diferenciálních rovnic fyziky.

Honeywell
Ing. Jan Tomáš, Ph.D.

Ing. Jan Tomáš, Ph.D. (absolvoval v roce 2003) zastává pozici Technical manager ve firmě Honeywell (divize Aerospace, oddělení Flight Controls). V současnosti vede Brněnský team systémových a softwarových inženýrů (a pár brigádníků včetně jedné brigádnice z našeho oboru). Náplní práce teamu je vývoj Fly-by-Wire systému pro dopravní letadla ve spolupráci s americkými kolegy. Zodpovídá za kvalitu technického řešení, které produkuje náš team a za plnění termínů zadaných zákazníkem. Znalosti získané v průběhu studia oboru Matematické inženýrství uplatňuje zejména v rámci analýz bezpečnosti Fly-by-Wire systému "Safety of Flight" a při řešení komplexnějších problémů z oblasti teorie řízení (Control theory). Dále je aktuálně zodpovědný za návrh Fly-by-Wire systému "nové" generace. Mimo jiné má na starosti výuku předmětu Flight Controls pro studenty Matematického inženýrství v rámci semináře Inženýrský projekt. 

Astrosat spol. s r.o.
Ing. Kamil Drozd

Ing. Kamil Drozd (absolvoval v roce 2003) je zaměstnán jako ředitel distribuce ve vydavatelství Astrosat spol. s r.o.

Honeywell 
Ing. Pavla Přichystalová

Ing. Pavla Přichystalová, roz. Zemánková (absolvovala v roce 2003) pracuje pro firmu Honeywell jako System Engineer, v současnosti na mateřské dovolené. V letech 2007-2010 zastávala pozici Team leader ve firmě Honeywell (divize Aerospace, oddělení Flight Controls). Vedla brněnský tým systémových inženýrů pracujících na vývoji Diagnostického systému do nového letadlea Boeing 787. Náplní práce je kromě vedení brněnského týmu i spolupráce s americkými a indickými kolegy, odpovědnost za kvalitu a termíny přidělené práce a dále spolupráce na návrzích technického řešení přímo se zákazníkem. Znalosti získané v průběhu studia oboru Matematické inženýrství uplatňuje zejména při analýze a řešení komplexnějších problémů.

Vinařství Maděřič s.r.o.
Ing. Jiří Maděřič

Ing. Jiří Maděřič (absolvoval v roce 2003) dlouhodobě pracuje jako enolog a technolog ve Vinařství Maděřič s.r.o. Z vystudovaného oboru uplatňuje především statistické metody pro sledování trhu řízení výroby.

IPS s. s r.o.
Ing. Vladimír Žák

Ing. Vladimír Žák (absolvoval v roce 2003) pracuje pro firmu IPS s. s r.o. jako QA Prime (šéf testovacího oddělení) na projektu, který se zabývá tvorbou webových portálů pro. Dále pracuje jako technický manažer firmy CS1. jako konzultant produktu Maplesoftu (Maple, MapleNet, Maple TA a mnoho dalších).

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (2013)
Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D., roz. Kružíková (absolvovala v roce 2004) je zaměstnána na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, na Katedře matematiky, v této době je na rodičovské dovolené.

HVCC Global (2013)
Ing. et Ing. Aleš Horák, Ph.D.

Ing. et Ing. Aleš Horák, Ph.D. (absolvoval v roce 2004) Je zaměstnán jako Senior Product Development Engineer ve firmě HVCC Global. Náplní práce je především návrh a vývoj tepelných výměníků pro automobilový průmysl se zaměřením na německé zákazníky. Je zodpovědný za získávání nových zakázek pro závody v ČR, Slovensku a Indii.

Erste Bank
Ing. Ondřej Jílek

Ing. Ondřej Jílek (absolvoval v roce 2004) pracuje ve Vídni v Erste Bank na pozici "Specialista ratingových metod".

IQ Structures s.r.o.
Ing. Tomáš Běhounek, Ph.D.

Ing. Tomáš Běhounek, Ph.D. (absolvoval magisterské studium v roce 2004 a doktorské studium v roce 2009) do roku 2012 pracoval v Optaglio s.r.o. V roce 2013 pracoval v Komerční bance jako specialista struktruálních rizik, připravoval reporty pro porady vedení KB a vyhodnocoval tzv. kompenzace (ztráty ze změn v úvěrech - předčasné splacení, mimořádné splátky, změna sazby, apod.) pro celou ČR a SR.
Od února 2014 pracuje ve společnosti IQ Structures s.r.o. jako vývojový specialista hlubokých struktur. Zabývá se návrhem nanostruktur a přípravou jejich výrobních dat.
Tomáš Běhounek je spoluautorem dvou patentů z oblasti výroby nanostruktur.

ENVINET a.s.
Ing. Vojtěch Vitásek 

Ing. Vojtěch Vitásek  (absolvoval v roce 2005) pracuje pro firmu ENVINET a.s. jako programátor - analytik.

IBM (2013)
Ing. Tibor Farkaš

Ing. Tibor Farkaš (absolvoval v roce 2005) zaměstnán jako 3rd level IT specialist v IBM. Náplní práce je především realizace IT projektů nejrůznějšího charakteru (Windows, Citrix, clustery, MS Exchange, ...) pro různé zákazníky.

Akademie věd ČR
Ing. Jiří Tobiáš

Ing. Jiří Tobiáš (absolvoval v roce 2005) a pracuje na Akademii věd ČR na Ústavu fyziky materiálů jako programátor. Věnuje se vývoji softwaru pro nové typy zkoušek únavy materiálů, zpracování, vyhodnocování a analýze dat z testovacích strojů.

ÚM FSI VUT v Brně 
Ing. et Mgr. Eva Mrázková , Ph.D. 

Ing. et Mgr. Eva Mrázková, Ph.D., roz. Žampachová (absolvovala v roce 2005) je zaměstnána jako odborná asistentka na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně (Odbor statistiky a optimalizace). Její vědecká práce je zaměřena na stochastické programování, obzvláště na úlohy s omezeními ve tvaru diferenciálních rovnic.

ÚM FSI VUT v Brně 
Ing. Veronika Lacinová 

Ing. Veronika Lacinová, roz. Neradová (absolvovala v roce 2007) studuje doktorský stupeň oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně. Její vědecká práce je zaměřena na odhady rozdělení pravděpodobnosti pro stochastické modely spolehlivosti. Téma je součástí řešení úkolů výzkumného centra MŠMT 1M06047 „Centrum pro jakost a spolehlivost výroby“ a grantového projektu GAČR „Optimalizace navrhování progresivních betonových konstrukcí”.

ÚM FSI VUT v Brně 
Ing. Karel Martišek

Ing. Karel Martišek (absolvoval v roce 2007) studuje doktorský stupeň oboru Aplikovaná matematika na FSI VUT v Brně. Věnuje se vývoji adaptivních filtrů pro dvojrozměrné i trojrozměrné zpracování digitálních obrazů a trojrozměrné rekonstrukci objektů z jejich optických řezů, které byly pořízeny pomocí konfokálního mikroskopu. Spolupracuje rovněž s profesorem Druckmüllerem při pořizování snímků sluneční koróny během úplného zatmění Slunce. V roce 2008 se takto zúčastnil expedice do mongolské pouště Gobi, v červenci 2009 expedice na atol Enewetak na Marshallových otrovech.

SAP ČR, spol. s.r.o.
Ing. Zdislav Beránek

Ing. Zdislav Beránek (absolvoval v roce 2007) je zaměstnán v SAP ČR, spol. s.r.o.,  která je součástí německé společnosti SAP AG. Pracuje jako softwarový vývojář monitorovací infrastruktury sap produktů.  

Honeywell International s.r.o.  (2013)
Ing. Čeněk Šandera

Ing. Čeněk Šandera (absolvoval v roce 2008) je zaměstnán jako R&D Scientist ve firmě Honeywell International s.r.o. Náplní jeho práce je především vývoj algoritmů pro analýzu signálů nedestruktivního testování materiálu a hlavní aplikační oblastí je monitorování stavu leteckých a kosmických zařízení.

ÚM FSI VUT v Brně 
Ing. Tomáš Kisela

Ing. Tomáš Kisela (absolvoval v roce 2008) tématem jeho doktorského studia oboru Aplikovaná matematika na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně je zlomkový kalkulus, tj. derivace a integrály neceločíselných řádů. Specializuje se na zlomkový kalkulus na time-scales, numerické řešení zlomkových diferenciálních rovnic a aplikace zlomkového kalkulu (reologie, difúze ...). 

ÚPEI FSI VUT v Brně (2013) 
Ing. Vojtěch Turek, Ph.D.

Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (absolvoval v roce 2008) je zaměstnán na Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně, kde se zabývá výpočtovým modelováním přenosu tepla a proudění tekutin v průmyslových zařízeních.

ÚPEI FSI VUT v Brně
Ing. Tomáš Juřena

Ing. Tomáš Juřena  (absolvoval v roce 2008) studuje doktorský program na Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně.

SC&C Partner
Ing. Ludmila Kovaříková

Ing. Ludmila Kiselová, roz. Kovaříková (absolvovala v roce 2009) studuje doktorský stupeň oboru Konstrukční a procesní inženýrství na FSI VUT v Brně. Její vědecká práce je zaměřena na využití stochastických a optimalizačních metod při návrhu a výrobě CNC obráběcích strojů ve firmě TOSHULIN. Zároveň spolupracuje se společností SC&C Partner, v současné době na pozici Junior Consultant. Podílí se na školeních metodologie Lean Six Sigma a statistického softwaru Minitab. 

Akademie věd ČR (2013)
Ing. Jan Novotný 

Ing. Jan Novotný (absolvoval v roce 2009) je zaměstnán jako doktorand v Centru výzkumu globální změny AVČR, v Oddělení dálkového  průzkumu Země. Náplní práce je především zpracování obrazových a jiných dat DPZ a matematické modelování.

HARTMANN - RICO a. s.
Ing. Lucie Pavlíčková

Ing. Lucie Pavlíčková (absolvovala v roce 2009) pracuje ve firmě HARTMANN - RICO a. s. jako vedoucí oddělení zajištění kvality ve výrobním závodě ve Veverské Bítýšce.

ÚPEI FSI VUT v Brně
Ing. Jakub Broukal

Ing.  Jakub Broukal (absolvoval v roce 2009) studuje doktorský stupeň oboru Konstrukční a procesní inženýrství na FSI VUT v Brně. Jeho vědecká práce  je zaměřena na modelování rozprašování a spalování rostlinných olejů a současně na experimentální ověřování odsimulovaných výsledků. 

FSI VUT v Brně
Ing. Jakub Ertl 

Ing. Jakub Ertl (absolvoval v roce 2009) studuje doktorský stupeň oboru Konstrukční a procesní inženýrství na FSI VUT v Brně. Jeho vědecká práce je zaměřena na spolehlivost a bezpečnost technických zařízení. 

JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.
Ing. Lucie Klimprová

Ing. Lucie Klimprová (absolvovala v roce 2009) pracuje na pozici Inženýr dodavatelské kvality u firmy JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. Společnost se specializuje na výrobu přesných mechanických dílů do převodovek osobních automobilů. V současné době je hlavním zákazníkem firmy přední globální výrobce automobilů společnost Toyota. Lucie se podílí zejména na zavádění nových projektů do výroby (hlavně tvorbou dokumentace systému managementu jakosti potřebné pro homologaci), má na starost ověřování správnosti postupů kontroly kvality ve výrobě a účastní se investigace problémů reklamovaných dílů. Po školení v únoru 2010 bude dále zodpovědná za plánování, realizaci a vyhodnocování interních auditů dle ISO/TS 16949. 

Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně
Ing. Michaela Ulverová

Ing. Michaela Ulverová (absolvovala v roce 2009) studuje doktorský stupeň oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně. Její vědecká práce je zaměřena na optimalizační modely a analýzu citlivosti pro posuzování budov/nemovitostí .

ÚM FSI VUT v Brně 
Ing. Petra Nováčková

Ing. Petra Nováčková (absolvovala v roce 2009) studuje doktorský stupeň oboru Aplikovaná matematika na FSI VUT v Brně. Její vědecká práce je zaměřena na modelování reálných kompozitních materiálů. Spolupracuje také s Univerzitou obrany na projektu Digitalizace bojiště.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Ing. Magda Kozielová

Ing. Magda Kozielová (absolvovala v roce 2009) je zaměstnána ve firmě Eaton Elektrotechnika s.r.o. na pozici Analytik pro odd. Řízení zakázek, odd. Řízení materiálu a Plánování výroby. Hlavní náplní její práce je tvorba pravidelných i jednorázových reportů za účelem podpory denní operativy a plnění cílů tří klíčových logistických oddělení Brněnského distribučního centra, které zásobuje země střední a východní Evropy materiálem určeným k průmyslové i domovní elektroinstalaci. Dále je zodpovědná za správu hromadných běhů a rovněž za testování a řešení problémů týkajících se stávajících i nových nastavení v aplikaci SAP.

ÚM FSI VUT v Brně (2013)
Ing. Hana Druckmüllerová

Ing. Hana Druckmüllerová (absolvovala 2010) studuje doktorský stupeň v oboru Aplikovaná matematika na ÚM FSI. Zabývá se numerickými metodami zpracování a analýzy obrazů, především z úplných zatmění Slunce.

EÚ FSI VUT v Brně
Ing. Lubomír Klimeš

Ing. Lubomír Klimeš (absolvoval 2010) studuje doktorský stupeň v oboru Konstrukční a procesní inženýrství na Energetickém ústavu, Odbor Termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT v Brně. Zabývá se numerickým modelováním a optimalizací přenosu tepla v hutnických aplikacích.

ÚM FSI VUT v Brně (2013)
Ing. Dušan Hrabec

Ing. Dušan Hrabec (absolvoval v roce 2011) studuje doktorský stupeň oboru Aplikovaná matematika na FSI VUT v Brně. Věnuje se problému oceňování v optimalizačních úlohách pod vedením externího školitele prof. Haugena z norské univerzity v Molde. Doktorské téma je zpracováváno v rámci česko-norských projektů ve spolupráci s RNDr. Pavlem Popelou, Ph.D. Doktorand spolupracuje také s Univerzitou obrany.

Envinet a.s. (2013)
Ing. Tomáš Grísa

Ing. Tomáš Grísa (absolvoval 2013) pracuje v brněnské pobočce třebíčské firmy Envinet a.s. (divize radiometrických systémů) na pozici specialista výzkumu a vývoje. Divize radiometrických systémů se zabývá např. měřením pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí a provádění speciálních měření pro oblast jaderné i klasické energetiky, či výrobou a distribucí přístrojového vybavení pro spektrometrii záření a charakterizaci radioaktivních odpadů (detektory, měřicí přístroje, měřicí trasy, stínění, ruční a kontinuální přístroje pro měření záření). Jeho konkrétní náplní práce je modelování dat pomocí metod Monte Carlo (určování účinnostních křivek detektorů, výpočet odstínění gama záření, ...), návrh algoritmů pro vyhodnocování dat specializovaných radiometrických přístrojů a jejich kalibraci. Dále se také zabývá návrhem algoritmů pro digitální zpracování signálu.

Poznámka: Výčet našich absolventů je do jisté míry zavádějící v tom, že uvádíme především ty, kteří pokračují doktorským studiem. Je to dáno hlavně tím, že s těmito lidmi jsme nadále v úzkém kontaktu oproti těm, kteří odejdou hned po magisterském studiu do praxe, často mimo Brno, resp. mimo ČR. Uvědomte si, prosím, že doktorským studiem pokračují právě vynikající absolventi, což svědčí o jejich schopnostech a kvalitách.

 

 

 

 

 

7:30 v Dobrém ránu

prof. Miloslav Druckmüller bude hostem Dobrého rána v pátek 2.10. v cca 7:30
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Soutěž SCUDEM - listopad 2020

Soutěž v modelování pomocí diferenciálních rovnic pro tříčlenné týmy třeťáků a tříčlenné týmy magisterských studentů
Autorem článku je Zdeněk OPLUŠTIL
ZOBRAZIT VÍCE