Zlámalův seminář

Jan FRANCŮ
V letním semestru 2019/20
Zlámalův seminář

Seminář se koná v učebně 1842 v 18. podlaží budovy A1, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2.

Seminář v letním semestru 2019/20 zahájí:

Program:

 • středa 18. března 2020 v 13 hod.
  odložen na pozdější datum, které bude oznámeno podle toho, jak se vyvine situace s koronavirem v ČR.
  Prof. Ing. Jiří Vala, CSc. (Ústav matematiky a DG, FAST VUT v Brně)  
  Ing. Vladislav Kozák, CSc. (Ústav fyziky materiálů, AV ČR, Brno)
   
  K možnostem výpočtové predikce kvazikřehkého porušení 
  cementových kompozitů rozšířenou metodou konečných prvků
   
  Používání kompozitních materiálů s cementovou matricí a výztužnými vlákny rozličného původu pro konstrukční účely si vynucuje věrohodnou výpočtovou predikci jejich mechanických vlastností, především nebezpečí postupného vzniku mikrotrhlin a makrotrhlin. V tomto příspěvku poukážeme na možnost deterministické výpočtové predikce tohoto fyzikálního procesu s využitím kvazistatického viskoelastického materiálového modelu a kohezních kontaktů, metody časové diskretizace a rozšířené metody konečných prvků včetně ukázkového dvourozměrného příkladu vzniku a šíření trhliny. Naznačíme též směry potřebného zobecňování takovéhoto přístupu. 
 • Středa 22. dubna 2020
  Prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. 
  (Matematický ústav Univerzity Karlovy a Ústav termomechaniky AV ČR, Praha)

  Matematické modelování vybraných fenoménů planety Země 
 • Středa 29. dubna 2020
  Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. 
  (Pedagogická fakulta a Přirodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno) 

 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE