Zlámalův seminář

Jan FRANCŮ
V letním semestru 2021/22
Zlámalův seminář

V letním semestru 2021/22 Zlámalův seminář se bude nově konat v úterý od 14 hodiny v učebně 1842 v 18. podlaží budovy A1 Fakulty strojního inženýrství, Technická 2, Brno.

Seminář zahájí dne 1. března 2022, 14:00

Program:

 • 1. března 2022, 14:00
  Mgr. Robert Hakl, Ph.D.
  (Matematický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno)

  Populační modely: řešení periodická a ta, která odpovídají populacím odolným či vymírajícím
 • 15. března 2022, 14:00
  Doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.
  (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

  Floquetova teorie a její využití v otázce stability lineárních obyčejných diferenciální rovnic 2. řádu s periodickými koeficienty
  Připomeneme základy Floquetovy teorie formulované přímo pro lineární obyčejné diferenciální rovnice 2. řádu s periodickými koeficienty a ukážeme její použití v teorii stability diferenciálních rovnic.

 • 29. března 2022, 14:00 
  prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
  (Matematický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Ústav termomechaniky Akademie věd ČR)

  Matematické modelování pro planetu Zemi s užitím PDR
  Mechanika a termomechanika spojitých prostředí s mnoha fyzikálními fenomény představuje dlouhodobě vynikající užití a zároveň motivaci pro teorii parciálních diferenciálních rovnic (PDR). 
  V současnosti se pozornost v komunitě aplikovaných matematiků zaměřuje mj. na geofyzikální aplikace. 
  V přednášce budou presentovány základní koncepty jako vazkopružnost, plasticita a tečení, mechanika poškozování a lomová mechanika, mechanika porézních prostředí, fázové transformace, magnetismus a magnetohydrodynamika v různých formulacích. Modely jsou orientovány na procesy v kůře, plášti, i jádře, spefificky na tektoniku, seismicitu, zemětřesení, vulkanismus, paleomagnetismus, či geodynamo.
  Přednášku podpoří Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno

 • 26. dubna 2022, 14:00
  Prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
  (Ústav matematiky FSI VUT a Matematický ústav AV ČR)

  Periodic solutions of the planar system of ordinary differential equations
  We will consider the planar system

                   u’= f(t,u,v) ,   v’= p(t) sin u + q(t),

  subject to the periodic boundary conditions

                   u(0)=u(ω), v(0)=v(ω).
   
  The special cases  are  “relativistic forced pendulum equation”

                   (u'/√(1-u'2))’= p(t) sin u + q(t),

  and so called equation with λ-Laplacian.
  We will discuss the problem of  existence, multiplicity and localization of solutions in the case when the mean value of function q differs from zero.

   

Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Blended Intensive Program

September 5-10 presence week at the University of L’Aquila, Italy
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT