Zlámalův seminář

Jan FRANCŮ
V letním semestru 2019/20
Zlámalův seminář

Seminář se koná v učebně 1842 v 18. podlaží budovy A1, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2.

Seminář v letním semestru 2019/20 zahájí:

Program:

 • středa 18. března 2020 v 13 hod.
  odložen na pozdější datum, které bude oznámeno podle toho, jak se vyvine situace s koronavirem v ČR.
  Prof. Ing. Jiří Vala, CSc. (Ústav matematiky a DG, FAST VUT v Brně)  
  Ing. Vladislav Kozák, CSc. (Ústav fyziky materiálů, AV ČR, Brno)
   
  K možnostem výpočtové predikce kvazikřehkého porušení 
  cementových kompozitů rozšířenou metodou konečných prvků
   
  Používání kompozitních materiálů s cementovou matricí a výztužnými vlákny rozličného původu pro konstrukční účely si vynucuje věrohodnou výpočtovou predikci jejich mechanických vlastností, především nebezpečí postupného vzniku mikrotrhlin a makrotrhlin. V tomto příspěvku poukážeme na možnost deterministické výpočtové predikce tohoto fyzikálního procesu s využitím kvazistatického viskoelastického materiálového modelu a kohezních kontaktů, metody časové diskretizace a rozšířené metody konečných prvků včetně ukázkového dvourozměrného příkladu vzniku a šíření trhliny. Naznačíme též směry potřebného zobecňování takovéhoto přístupu. 
 • Středa 22. dubna 2020
  Prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. 
  (Matematický ústav Univerzity Karlovy a Ústav termomechaniky AV ČR, Praha)

  Matematické modelování vybraných fenoménů planety Země 
 • Středa 29. dubna 2020
  Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. 
  (Pedagogická fakulta a Přirodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno) 

 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Zemřel profesor Alexander Ženíšek

Alexander Ženíšek byl český matematik, fyzik a emeritní profesor matematiky na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
Autorem článku je Jan ČERMÁK
ZOBRAZIT VÍCE