Helios

52minutová verze filmu pro televizní vysílání
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Zlaté křivítko 2020

volejbalový turnaj matingů, neděle 5. 4. od 9:00 v hale veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

SCUDEM

zpráva o průběhu mezinárodní soutěže v matematickém modelování
Autorem článku je Jan FRANCŮ
ZOBRAZIT VÍCE