Cena průmyslového podniku 2019

Jana HODEROVÁ
Cena průmyslového podniku 2019

Vypracovat kvalitní závěrečnou práci s inovativním řešením a umožnit firmám přístup k talentovaným a motivovaným studentům již v průběhu studia je cílem soutěže Cena průmyslového podniku, kterou pořád Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

V letošním roce byly do soutěže nominovány tyto práce studentů Matematického inženýrství:

  • Matematický popis dynamického výměníku tepla (bakalářská práce) - Jiří Hvožďa, vedoucí  Ing. Tereza Brožová, Ph.D.
  • Moderní metody restaurace poškozených audiosignálů (diplomová práce) - Bc. Ondřej Mokrý, vedoucí doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
  • Metody indikace chaosu v nelineárních dynamických systémech (diplomová práce) - Bc. Jana Tancjurová, vedoucí doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. 
  • Lagrangian tracking of the cavitation bubble (diplomová práce) - Alvaro Manuel Bossio Castro, vedoucí doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Firmou Garrett Motion Czech Republic s.r.o. byla oceněna bakalářská práce Jiřího Hvoždi Matematický popis dynamického výměníku tepla

Přehled všech oceněných prací a fotogalerii najdete na webu fakulty.

 

Zlaté křivítko

Tradiční volejbalový turnaj se uskuteční 6. 5. 2023
Autorem článku je Dana VÉVODOVÁ

Šachový turnaj

středa 1. února v A1/1836 od 10:00
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT