Den otevřených dveří

Jana HODEROVÁ
pátek 24. 1. 2020 od 9:00 do 14:00

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2 pořádá v pátek 24. 1. 2020 den otevřených dveří.

V časech 9:30-10:30 a 12:00-13:00 proběhne v aule prezentace celé fakulty. Proděkan fakulty, pracovnice studijního oddělení a zástupci studentů vás budou informovat o všech bakalářských studijních programech a oborech a jejich návaznosti na magisterské programy a obory. V prezentaci uvidíte, jaké technické problémy se na FSI na jednotlivých pracovištích řeší a do kterých se jako studenti budete moci aktivně zapojit. Získáte základní informace o možnostech ubytování a stravování, atd.

Ústav matematiky FSI, který garantuje studijní obor MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ, pro zájemce o tento studijní program připravil:

 • 9:00-14:00 prezentaci Matematického inženýrství v předsálí auly: 
  Budou zde přítomni absolventi Matematického inženýrství. Můžete se s nimi neformálně a otevřeně pobavit o všem, co vás o "matingu" zajímá, jak náročné je studium technických předmětů a předmětů čistě matematických, jaké například měli téma bakalářské a diplomové práce, jak to vidí s uplatněním svých znalostí v praxi atd.
 • v 9:00, v 11:00 a ve 13:10 prezentaci oboru Matematické inženýrství v 18. patře budovy A1, místnost 1836:
  Matematické inženýrství představí Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., která kromě toho, že v tomto studijním programu vyučuje, tak je také tajemnicí oborového studia a má celkový přehled o Matematickém inženýrství.

  • Dozvíte se o historii tohoto studijního programu, o jeho současnosti a také o výhledu do budoucna, dále o počtu přijímaných studentů a jejich úspěšnosti. Budete informováni o možnostech studia v zahraničí.
  • Můžete nahlédnout do bakalářských a diplomových prací a prohlédnout si postery absolventů, kteří byli oceněni buď vedením fakulty nebo zástupci z průmyslu za svoji kvalitní práci. 
  • Bude řeč o tom, v čem je Matematické inženýrství v České republice unikátní, čím je vlastně výjimečný člověk s hlubokými znalostmi matematiky a v neposlední řadě jaké jsou výhody našich absolventů na trhu práce.


Kontakt: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., e-mail: hoderova@fme.vutbr.cz

APOD - kometa NEOWISE

prof. Druckmüller přidává do své sbírky svůj desátý Astronomy Picture of the Day
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Zlaté křivítko 2020

volejbalový turnaj matingů, neděle 5. 4. od 9:00 v hale veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE