Informace pro studenty

Josef ŠLAPAL
týkající se termínů zkoušek

Termíny zkoušek z jednotlivých předmětů budou přizpůsobeny novému časovému plánu studia na FSI, ve kterém došlo k prodloužení zkouškového období po letním semestru akademického roku 2019/20. Garanti předmětů vyučovaných Ústavem matematiky se rozhodli pro zkoušení prezenční a stanoví termíny zkoušek ihned, jak bude známé, od kdy bude takovéto zkoušení možné. Předpokládám, že termíny budou stanoveny nejpozději během května pro závěrečné ročníky a během června pro nezávěrečné ročníky. V případě jednoho předmětu (SOP ve 3. roč. bakalářského studia Matematického inženýrství) se jeho garant rozhodl zkoušet distančně, tedy mu nic nebrání naplánovat zkoušky do konce dubna. Také se stanovením termínu státních závěrečných zkoušek ještě chvíli počkáme, abychom si byli jisti, že je bude možné provádět prezenčně bez výrazných omezení (dle současných předpisů  nesmí u SZZ dojít ke shromáždění více než pěti osob). V tomto případě ale nebudeme čekat déle než do konce května. Všechny uvedené informace jsou založeny na předpokladu, že dojde k výraznému uvolnění současných opatření tak, aby studenti i nezávěrečných ročníků mohli na fakultu za účelem zkoušek docházet. Pokud by k tomu v dohledné době nedošlo, musely by všechny zkoušky proběhnout distančně. I když je tato eventualita nepravděpodobná, vyloučit ji nelze. To bychom pak zavčas poskytli podrobné informace k formě a průběhu distančního zkoušení.

Co se týká zápočtů, většina z nich bude udělena distančně, a to již v zápočtovém týdnu. Je ale na příslušných vyučujících, zda jejich udělování posunou až do zkouškového období z důvodů objektivního posouzení či ohodnocení (v případě klasifikovaného zápočtu) znalostí studentů.  

Josef Šlapal

Den otevřených dveří

prezentace studijního programu Matematické inženýrství B-MAI-P
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE