Noc vědců

Jana HODEROVÁ
pátek 24. 9. 2021 od 18:00 do 24:00

Letošní Noc vědců má jako hlavní téma "čas". FSI VUT se bude prezentovat v prostorách Technického muzea v Brně

V rámci programu jsou zařazeny tyto přednášky (konají se ve 4. patře Technického muzea):

Podrobnější informace najdete také v aktualitách na webu FSI a na webu VUT.

DŮLEŽITÉ INFORMACE od organizátorů:

Při návštěvě Vás prosíme o respektování a dodržení následujících preventivních epidemických opatření.

Pro umožnění vstupu do budovy Technického muzea musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotnický pracovník (v posledních 72 hodinách),
  • absolvování RAT prostřednictvím online služby za dozoru zdravotního pracovníka (test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad),
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Mimoto bude vyžadována:

  • řádná dezinfekce rukou při vstupu do budovy,
  • ochrana dýchacích cest respirátorem třídy FFP2 (N95), popř. FFP3 (bez výdechového ventilu), a to po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách Technického muzea. Řádně nasazený respirátor musí zakrývat ústa i nos.

Pasování prváků

pondělí 11. 10. 2021 od 17:00 v Padagali, Kotlářská 51a, Brno
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Noc vědců

pátek 24. 9. 2021 od 18:00 do 24:00
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE