Ocenění studenti Matematického inženýrství 2019

Jana HODEROVÁ

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studijního programu Matematické inženýrství proběhly ve dnech 10. 6. , 11. 6. a 13. 6. Na základě vynikajích studijních výsledků  (vážený studijní průměr do 1,15 za bakalářské studium a do 1,10 za magisterské studium) a výsledků státní závěrečné zkoušky byli oceněni Cenou děkana tito studenti:

  • Bakalářské studium:
    • Apolena Šustková
    • Róbert Brachna
  • Magisterské studium:
    • Jana Tancjurová
    • Ondřej Mokrý

Na prestižní Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky byla navržena Petra Kosová, absolventka magisterského studia oboru Matematické inženýrství. O udělení této ceny rozhoduje správní rada Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

 

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT