Pasování prváků - fotogalerie

Jana HODEROVÁ

V úterý 10. října 2017 proběhlo pasování prváků. Pasování je obvykle první neformální příležitostí, kdy se prváci mají možnost navzájem lépe poznat a také se setkají svými kolegy z vyšších ročníků. Program před vlastním pasováním připravili tradičně druháci. Šlo o soutěžní úkoly nejen s matematickou tématikou: 
1. Soutěžní otázky a tipy odpovědí jednotlivých týmů.
2. Přiřaďte pojmy z pravého sloupce k předmětům v levém sloupci (řešení).

Letos díky velkému úsilí druháků (ročník Mateje Benka, Michala Květného, Sabiny Frýzové, Apoleny Šustkové a spol.) byla akce nadmíru povedená a snad poprvé se podařilo hned od začátku promíchat studenty napříč ročníky. 

Zajímavosti z historie pasování:

  • Pasování prváků proběhlo poprvé v akademickém roce 2009/10 (ročník Terezy Brožové, Heleny Paschkeové, Jakuba Kůdely, ...).  Pasování tehdy proběhlo trochu jinak, než je tomu dnes, studenti byli pasovaní jen dřevěným integrálem.
  • Dřevěný integrál vlastnoručně vyřezal doc. Martišek, ale ne kvůli pasování. O důvodech vzniku dřevěného integrálu nevím nic, každopádně se nám na pasování hodil a neztratil se ani během četných stěhování.
  • Od roku 2010/11 byla do pasovacího ceremoniálu zařazena i kladka, s jejíž pomocí jsou studentům na laně spouštěna skripta na hlavu. Pro to, abychom vám vtloukli vědomosti do hlavy, děláme opravdu maximum.
  • S nápadem použít kladku přišel prof. Franců. Kladku s lanem každoročně zajišťuje Jana Hoderová a tyč si půjčujeme od fyziků. 
  • Od roku 2011/12  se příprav programu pro prváky, který pasování předchází, věnují studenti druhého ročníku (poprvé program pro prváky chystal ročník Jaroslava Hoška, Pavla Hrabce, Veroniky Hřibové, ...).  

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT