SCUDEM

Jan FRANCŮ
zpráva o průběhu mezinárodní soutěže v matematickém modelování

Studenti oboru Matematické inženýrství FSI VUT se zúčastnili mezinárodní soutěže SCUDEM IV 2019. Plný název soutěže je Student Competition Using Differential Equation Modeling. Soutěž zajišťuje nezisková organizace SIMIODE – „Systemic Initiative for Modeling Investigations & Opportunities with Differential Equations. Organizaci založil v roce 2013 dr. Brian Winkel, emeritní profesor matematiky Vojenské akademie West Point ve státu New York, USA. Cílem organizace je podpora výzkumu a výuky matematického modelování pomocí diferenciálních rovnic.

První ročník soutěže SCUDEM se konal na podzim 2017, druhá a třetí soutěž v roce 2018, letos na podzim proběhla čtvrtá soutěž. Soutěží tříčlenné týmy bakalářských a magisterských studentů. Soutěž se koná podle pokynů amerického ústředí v tzv. Hostitelských školních místech. Letos studenti obdrželi po internetu 1. listopadu zadání, vybírali si jedno ze tří témat zadaných v angličtině: Problem A: Group Affinity and Fashion Sense, Problem B: Movement Of An Object In Microgravity Environments, Problem C: Chemical Espionage.

Týmy měly během týdne vytvořit matematický model a popsat ho ve svém jazyce na dvou stránkách. Vlastní soutěž proběhla v sobotu 9. 11. od 10 hodin na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Při registraci týmy odevzdaly svá řešení a dostaly doplňující otázky k problému, který si vybrali. Zatímco studenti doplňovali své prezentace, porotci hodnotili anonymizovaná řešení týmů. Další částí byl tzv. Modelářský workshop. Míchání padesátky bonbónů s označenou jednou stranou modelovalo vývoj populace. Výsledky experimentů byly porovnány s vytvořeným teoretickým modelem.

Po obědě jsme se sešli k matematickému kvízu. Věděli byste například, kdo dřív popsal diferenciální počet: Newton nebo Leibniz? Nebo, které číslo se převrácením zvětší o 3? Pro nás nejtěžší byly otázky typu: která hudební skupina má v textu své písně daný matematický problém? Na závěr jednotlivé týmy předvedly svá řešení včetně doplňujících otázek a porotci zhodnotili prezentace. Soutěž zakončilo 16:30 vyhlášení výsledků.

Letos to bylo poprvé, co se soutěž konala v Evropě, hostitelskou školou vedle Masarykovy univerzity byla jenom univerzita v maďarském Szegedu. Soutěže se v Brně zúčastnilo 6 týmů: tři z pražské MFF UK, jeden z PřF MU a dva z FSI VUT. Porota konstatovala vysokou úroveň všech prací a týmy rozdělila do tří skupin, tým magistrů FSI Adam Kyjovský & Daniel Kiša & Daniel Kunz byl v první skupině a získal Outstanding Award, tým bakalářů FSI Martin Buriánek & Anna Glozigová & Petr Kamarýt získal Successful Award ve třetí skupině.  

Mimo zmíněných dvou evropských škol se letošní ročník konal na 52 amerických, 6 afrických, 7 asijských univerzitách. Domnívám se, že pro zúčastněné studenty byla soutěž SCUDEM IV zajímavou a užitečnou zkušeností a věřím, že se studenti FSI zúčastní i dalšího ročníku soutěže.

Zadání úloh v roce 2019:

 

APOD - kometa NEOWISE

prof. Druckmüller přidává do své sbírky svůj desátý Astronomy Picture of the Day
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Zlaté křivítko 2020

volejbalový turnaj matingů, neděle 5. 4. od 9:00 v hale veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE