Statistika a optimalizace

HÜBNEROVÁ Zuzana
vedoucí doc. Zuzana HÜBNEROVÁ

Složení: Ivan Eryganov, Pavel Hrabec, Zuzana Hübnerová, Zdeněk Karpíšek, Eva Mrázková, Pavel Popela, Libor Žák

Ph.D. studenti: Matej Benko, Matouš Cabalka

Výzkumná skupina se zaměřuje na aplikaci a na teoretické výsledky v oblasti statistiky, optimalizace, fuzzy množin i teorie her. Naše diverzita témat je ilustrována spoluprací s různými ústavy a institucemi.

Vybrané publikace 

S Ústavem procesního inženýrství

 • Forecasting Waste Production: Eryganov et al. (2024) analyze hierarchical time series of waste production with a correlation structure.
 • Bilevel Programming: Eryganov et al. (2023) představují metody bilevel programování ve hře o nastavování cen v zařízeních na energetické využití odpadu.
 • Cost-effective Municipal Unions: The study by Eryganov et al. (2022) se zabývá formováním ekonomicky efektivních svazů obcí s prioritizací energetického využití odpadu.
 • Waste-to-energy plants’ price setting: Eryganov et al. (2021) se věnuje dynamice cenového nastavování v zařízeních na energetické využití odpadu.
 • AF2E-optim: Touš et al. navrhli systém pro optimalizaci využití alternativních paliv v teplárenských provozech zohledňující ekonomické a ekologické aspekty.

S Ústavem automatizace a informatiky

 • Optimization of Transferred Graphene: Zahradníček et al. (2021) optimalizovali proces přenosu grafenu pomocí DOE metodiky.
 • Machining of Titanium Alloy: Mouralová et al. (2016) se zaměřují na optimalizaci obrábění titanové slitiny Ti-6Al-4V s důrazem na kvalitu obráběného povrchu.

S Energetickým ústavem

 • Optimization of Charging Infrastructure: Cabalka et al. (2022) vytvořili optimalizační model pro nabíjecí infrastrukturu pro plug-in hybridy a bateriová vozidla.
 • Economic Optimization of Photovoltaic Systems: Cabalka et al. (2020) prezentují matematický model pro ekonomickou optimalizaci virtuální fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm.

S Leteckým ústavem

 • Fuel Consumption Monitoring: Juračka et al. (2024) se věnují monitorování spotřeby paliva turbovrtulového motoru.

S Univerzitou Obrany

 • ANN-FIS meta-model: Vališ et al. (2019) užili tuto metodu při posuzování kontaminace oleje v mechanických systémech.
 • Fuzzy inference system: Vališ et al. (2019) využili metod Fuzzy přístupu k optimalizaci údržby spalovacího motoru.
 • Fuzzy logic prediction: Strejček et al. (2018) předpovídali kvalitu povrchu obráběných součástí při frézování.

Teoretické

 • Perspective Exploratory Methods: Vališ et al. (2020) se věnovali aplikaci těchto metod ve vícerozměrné analýze.
 • Partial Dependencies: Vališ et al. (2019) sledovali parciální závislosti ve vícerozměrných datech.
 • Forward-backward splitting algorithm: Benko, et al. (2024) odvodili řád konvergence numerického řešení rovnic střední zrnitosti pomocí stochastických procesů.

Spolupráce s Firmami

Výzkumná skupina úzce spolupracuje se soukromým sektorem, včetně firem jako ERA, SC&C Partner, Wereldo, Nextbike s.r.o., CzechMath, VÚJE Česká republika s.r.o. a EGÚ Brno

Vybrané výstupy spoluprací s firmami

 • Scheduling of Multi-Function Sensor: Kulmon et al. (2023) zkoumají plánování multifunkčních senzorů. (ERA)
 • Trace Optimization Software: Vašík et al. (2023) vyvinuli optimalizační software pro plánování tras.  (Wereldo)
 • Monitorovací systém: Nehněvský et al. (2013) vyvinuli užitný vzor pro včasnou výstrahu obsluze. (VÚJE Česká republika s.r.o. , Dukovany, CZ)

Některé z těchto spoluprací jsou/byly zaštítěny projekty

 • THÉTA - TS01030053 Optimální návrh a řízení energetických systémů s využitím umělé inteligence
 • TREND - FW11020043 Systém pro prediktivní optimalizaci toků v komunitní energetice
 • DOPRAVA 2030+ - CL01000161 Optimalizace infrastruktury a provozu mikromobility ve městech ČR
 • OP PIK Aplikace - CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020200 Pokročilý trasovací software pro různé druhy nákladních automobilů
 • NPO - NPO_VUT_MSMT-16609/2022 Akcelerace zelených dovedností a udržitelnosti na VUT v Brně
 • TIRSMZP719, Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu
 • Ministerstvo zemědělství ČR - Program aplikovaného výzkumu ZEMĚ  - QK1920344, Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn
 • TAČR NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME dílčí projekt v rámci projektu TN01000071 - Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství
 • Vnitřní projekt VUT - Zhodnocení znečištění vodního ekosystému léčivy nejčastěji aplikovanými v České republice

Vědecká Spolupráce

Naše vědecká spolupráce zahrnuje domácí i zahraniční instituce jako Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně, Fakulta Podnikatelská VUT, Univerzita Obrany, Norwegian School of Economics v Bergenu, Molde University College - Specialized University in Logistics, University of Warsaw a NTNU.

Pro více informací o našich projektech, publikacích a spolupracích navštivte naše webové stránky. Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat přímo emailem.

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT