Studenti Matematického inženýrství uspěli ve SVOČ

Jan FRANCŮ
finále proběhlo 24. května distančně
Studenti Matematického inženýrství uspěli ve SVOČ
Obnovená soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice se koná každoročně od roku 2000. Soutěží v ní se svými pracemi studenti bakalářského a hlavně magisterského studia českých a slovenských univerzit. Soutěž, kterou vyhlašuje Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, se koná střídavě dvakrát v Česku a jednou na Slovensku, na půdě FSI VUT se konala již dvakrát, a to v roce 2004 a 2016. Výjimkou byl předchozí rok 2020, kdy byla soutěž kvůli koronavirové krizi odložena.
Letošní 21. ročník obnovené soutěže pořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze prostřednictvím internetového systému MS Teams. Soutěžilo 55 studentů ze 7 českých a 3 slovenských univerzit v 6 sekcích. Z Fakulty strojního inženýrství v sekci Teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, ekonometrie a finanční matematika se studenti Matěj Benko a Ľuboš Slávik umístili na 3. místě a Markéta Tkadlecová v sekci Aplikovaná matematika získala Čestné uznání. Naši studenti prezentovali tyto práce:
  • Matej Benko: Estimating of motion models and its parameters to indentify target trajectory
  • Ľuboš Slávik: Time series dynamic factor analysis
  • Markéta Tkadlecová: Analýza kvality obrazu užitím Fourierovy transformace 
Blahopřejeme jim k pěkným výsledkům, které dosáhli v silné konkurenci.

Celkové výsledky a další informací najdete přímo na stránkách SVOČ.

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE