Studium v zahraničí v ak. roce 2021/22

Jana HODEROVÁ
informace o možnosti studia v zahraničí a důležité odkazy pro studenty 1. až 4. ročníku
Studium v zahraničí v ak. roce 2021/22

Studijní pobyty Erasmus+ jsou známou a dostupnou cestou, jak umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu v zahraničí. Cílem aktivity je zejména studium odborných předmětů v rámci podobných studijních programů jako na FSI.

Důležité kontaktní osoby, webové stránky s dokumenty k výjezdu atd.:

 

Seznam univerzit, se kterými spolupracuje právě Ústav matematiky
(úroveň studia 1=bakalářské, 2=navazující magisterské, 3=doktorské):

 • Estonsko, Tallinn University of Technology, platnost do 2020/2021, koordinátor doc. Vašík
  • 0541, 0533, 0531, úroveň 1,2,3, počet studentů 3
 • Estonsko, University of Tartu, platnost do 2020/2021, koordinátor doc. Hrdina
  • 0541, 0542, úroveň 2,3, počet studentů 2 a 1
 • Francie, Université Pierre et Marie Currie, platnost do 2019/2020, koordinátor prof. Franců
  • 0541, úroveň 1,2, počet studentů 1
 • Itálie, Universita' Degli Studi di L´Aquila, platnost do 2020/2021, koordinátor prof. Šlapal
  • 0541 úroveň 2, počet studentů 10
  • jde o studium na 1 rok v 1. ročníku navazujícího magisterského studia
  • odkaz na FB (Chustá italská množina), kde jsou informace od Jiřího Hvoždi, který v ak. roce 2019/20 v L'Aquile studuje
  • ve čtvrtek 12. 12. by měla proběhnout schůzka zájemců o studium s prof. Brunem Rubinem, který je garantem studijního programu InterMaths na University of L'Aquila
 • Itálie, Universita' Degli Studi di Modena e Reggio Emilia, platnost do 2020/2021, koordinátor doc. Řehák
  • ??
 • Itálie, Universita' Degli Studi di Firenze, platnost do 2020/2021, koordinátor doc. Řehák
  • 0541, úroveň 2, počet studentů 2
 • Malta, The University of Malta, platnost do 2019/2020, koordinátor RNDr. Popela
  • 0541, 0715, úroveň 1, počet studentů 8
 • Německo, University of Potsdam, platnost do 2020/2021, koordinátor prof. Šlapal
  • 0541, úroveň 1,2, počet studentů 2
 • Norsko, Molde University College Specialized University in Logistics, platnost do 2020/21, koordinátor RNDr. Popela
  • 04, 0715, úroveň 1,2,3, počet studentů 4
 • Polsko, University of Bialystok, platnost do 2021, koordinátor prof. J.  Čermák
  • 0541, ??
 • Polsko, Politechnika Poznaňska, platnost do 2021, koordinátor prof. J.  Čermák
  • 0541, úroveň 1, počet studentů 3
 • Rakousko, Universität Salzburg, platnost do 2020, koordinátor doc. Hübnerová
  • ??
 • Rakousko, TU Wien/Faculty of Mathem. and Geoinfo., platnost do 2020, koordinátor prof. Šlapal
  • 0541, úroveň 2, počet studentů 2
 • Řecko, University of Patras, platnost do 2020, koordinátor prof. Šlapal
  • 054, úroveň 1,2,3, počet studentů 2
 • Řecko, Technological Educational Institute of Western Greece, platnost do 2021, koordinátor prof. Šlapal
  • 053, 054, úroveň 1,2,3, počet studentů 2
 • Španělsko, Universitat Politecnica de Catalunya, FME, 2020/2021, koordinátor doc. Hrdina
  • 0541, úroveň 2, počet studentů 1
 • Švédsko, Chalmers University of Technology, 2020/2021, koordinátor prof. Franců
  • 0541, úroveň 2,3, počet studentů 2

 

Doporučený postup při plánování výjezdu na vybranou univerzitu:

 • zjistěte si obecné podmínky pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ (jaké podmínky musíte splňovat, jak vysoká je finanční podpora, ...)
 • zajděte na přednášky o mobilitách (3. 12. nebo 11. 12. fakultní prezentace, 12. 12. setkání s prof. Rubinem z Itálie)
 • zajděte osobně za příslušným koordinátorem, který je uvedený u konkrétní univerzity a zeptejte se na aktuální situaci kolem smlouvy s danou univerzitou
 • získejte kontakt na studenta/studenty, kteří na dané univerzitě studují/studovali vámi preferovaný studijní program/konkrétní předměty
 • u paní Cupákové si zjistěte, jaké formality a jaké termíny je potřeba dodržet
 • s prof. Šlapalem, ředitelem Ústavu matematiky FSI a garantem vašeho studijního oboru Matematické inženýrství, pak musíte probrat, které předměty vám budou za co uznány
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT