SVOČ 2012

Jan FRANCŮ
studenti Matematického inženýrství úspěšně reprezentovali na 13. ročníku soutěže konané v Bratislavě

Pět studentů oboru Matematické inženýrství FSI VUT se zúčastnilo závěrečného česko-slovenského kola soutěže SVOČ o nejlepší studentskou vědeckou práci v matematice a informatice.

Soutěž vyhlašuje Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická společnost Jednoty slovenských matematiků a fyziků.

Letošní již 13. ročník soutěže obnovené v roce 2000 zorganizovala Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Stavební fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislavě ve svých prostorách ve dnech 21. – 23. května 2012.

Soutěže se letos zúčastnilo 68 prací. Naši studenti soutěžili ve čtyřech z osmi otevřených sekcí. Podařilo se jim získat 4 ceny:

Bc. Zuzana Šabartová (2. ročník NMS) svojí prací Spatial decomposition for differential equation constrained stochastic programs získala v sekci (S3-S4) Teorie pravděpodobnosti,  matematická statistika, ekonometrie a finanční matematika 3. místo (v sekci soutěžilo 8 prací)

Bc. Marek Pivovarník (2. ročník NMS) svojí prací Matematické princípy robotiky získal v sekci (S5) Matematické struktury – Algebra, topologie a geometrie 3. místo (v sekci soutěžilo 5 prací)  

Bc. Tomáš Grísa (1. ročník NMS) svojí prací Šifrovací metoda založená na fraktální kompresi získal v sekci (S8) Aplikovaná informatika 5. místo (v sekci soutěžilo 12 prací)

Jan Horníček (3. ročník BS) svojí prací Optimální korekce nepřesné střelby získal v sekci (S9) Aplikovaná matematika – Numerická analýza 5. místo (v sekci soutěžilo 12 prací)

Vedení ústavu všem zúčastněným studentům blahopřeje k významnému úspěchu a děkuje za reprezentaci naší školy.

 

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT