Umělá Inteligence

SEHNALOVÁ Pavla
vedoucí doc. Petr Vašík

Personální složení: Petr Vašík, Pavel Štarha, Jana Procházková, Jitka Zatočilová, Tomáš Kisela, Pavla Sehnalová, Pavel Hrabec, Hana Druckmüllerová, Ivan Eryganov, Matej Benko, Pavel Loučka, Pavel Mikuláček, Roman Byrtus, Anna Derevianko

Zaměření:

Výzkumná skupina se zaměřuje na různé oblasti umělé inteligence, včetně:

  • Strojového učení
  • Počítačového vidění
  • Zpracování přirozeného jazyka
  • Robotiky
  • Expertních systémů
  • Teorie her
  • Autonomních systémů
  • Vysvětlitelnosti
  • Optimalizace

Skupina také porovnává tyto metody se statistickými přístupy v konkrétních aplikacích pro optimalizaci řízení a výpočtů. Vzhledem k působení skupiny na Ústavu matematiky FSI se řešené problémy týkají především strojírenství. Členové spolupracují s dalšími ústavy na fakultě a se soukromým sektorem s cílem aplikovat své metody v praxi.

Členové skupiny se podílejí na národních projektech (GAČR a TAČR) a mezinárodních projektech (COST). Své výsledky publikují v odborných časopisech a prezentují je na konferencích. Rovněž přispívají k rozvoji akademického života organizováním seminářů a konferencí, působením v redakčních radách odborných časopisů a vedením bakalářských a magisterských studentů.

Možnost spolupráce:

Skupina je otevřena spolupráci ve všech zmíněných oblastech a také při řešení nových výzev v oblasti umělé inteligence. Členové skupiny jsou schopni flexibilně reagovat na potřeby výzkumu a trhu. Jsou silně otevřeni spolupráci s odborníky v uvedených polích, ať už na Fakultě strojního inženýrství, na jiných fakultách či vysokých školách v České republice nebo v zahraničí. Protože je skupina známá svými praktickými aplikacemi, vítá zejména možnost spolupráce se společnostmi a soukromým sektorem, kde lze základní výzkum transformovat na aplikovaný výzkum s praktickým využitím. V současnosti skupina spolupracuje například s Ústavem informatiky a automatizace FSI, s Univerzitou obrany či společností ARICOMA.

Skupina dále nabízí spolupráci na studentských závěrečných pracích, které pokrývají celé spektrum od základního výzkumu přes aplikovaný výzkum až po prototypování do praxe. Témata těchto prací jsou buď přímo navázána na probíhající výzkum, nebo jsou realizována ve spolupráci se soukromým sektorem.

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT