Ocenění absolventi v ak. roce 2017/18

Jana HODEROVÁ
byla udělena Cena děkana a Cena průmyslového podniku

V akademickém roce 2017/18 úspěšně zakončilo státní závěrečnou zkouškou ve dnech 18. až 20. června  studium Matematického inženýrství 29 studentů bakalářského studijního programu a 25 studentů navazujícího magisterského studijního programu. 

Na základě výsledků studia a výsledků státní závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním  4 studenti navazujícího magisterského studia:

  • Jan Hrubý
  • Tomáš Onderlička
  • Kristína Šramková
  • Kateřina Zubková

 

Excelentní bakalářské práce a diplomové práce bývají navrženy na Cenu průmyslového podniku, která je na FSI VUT udělována od roku 2016, viz http://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=62866
Na ocenění byly navrženy tyto práce našich studentů:

 

Za vynikající studijní výsledky byla navržena na Cenu děkana a cenu získala:

 

Přehledné shrnutí počtu absolventů FSI a přehled všech oceněných studentů.

ZOBRAZIT VÍCE