Odbor počítačové grafiky a geometrie

Miloslav DRUCKMÜLLER
Charakteristika odboru
Odbor počítačové grafiky a geometrie

Pedagogická činnost odboru je zaměřena zejména na předměty počítačové grafiky, programování a numerických metod zpracování a analýzy obrazů. Dále pracovníci odboru vyučují i další předměty jako je analýza v komplexním oboru a technické aplikace vícehodnotové logiky. Členové odboru se podílejí na přednáškách i cvičeních matematických předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství, obor Matematické inženýrství, se členové odboru podílejí na vedení bakalářských a diplomových prací studentů tohoto oboru a v doktorském studijním oboru Aplikovaná matematika jsou školiteli, resp. školiteli specialisty doktorských dizertačních prací.

V bakalářských studijních programech jsou členové odboru garanty výuky předmětů:

 •             1KG                Konstruktivní a počítačová geometrie
 •             0KD                Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
 •             SPG                 Počítačová grafika
 •             WON              Obrazová analýza v materiálových vědách
 •             T1K                 Vybrané kapitoly z matematiky I
 •             T2K                 Vybrané kapitoly z matematiky II
 •             0S1                  Programovací metody I
 •             0S2                  Programovací metody II
 •             0PD                 Programování v Delphi
 •             1PG                 Počítačová geometrie a grafika
 •             1PG-A            Počítačová geometrie a grafika
 •             1PG-K             Počítačová geometrie a grafika
 •             SES                 Seminář k bakalářské práci (B-MAI)

 

V magisterských studijních programech jsou členové odboru garanty výuky předmětů:

 •             RMA               Matematika - vybrané statě
 •             TNM               Numerické metody analýzy obrazů
 •             SKF                 Funkce komplexní proměnné
 •             SF0                 Fourierova analýza a její aplikace    
 •             0PPS               Průmyslový projekt (3910)

 

V doktorských studijních programech jsou členové odboru garanty výuky předmětů:

 •             9MZO             Počítačové metody zpracování obrazů
 •             9FKP               Funkce komplexní proměnné

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Zemřel profesor Alexander Ženíšek

Alexander Ženíšek byl český matematik, fyzik a emeritní profesor matematiky na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
Autorem článku je Jan ČERMÁK
ZOBRAZIT VÍCE