Odbor počítačové grafiky a geometrie

Miloslav DRUCKMÜLLER
Charakteristika odboru
Odbor počítačové grafiky a geometrie

Pedagogická činnost odboru je zaměřena zejména na předměty počítačové grafiky, programování a numerických metod zpracování a analýzy obrazů. Dále pracovníci odboru vyučují i další předměty jako je analýza v komplexním oboru a technické aplikace vícehodnotové logiky. Členové odboru se podílejí na přednáškách i cvičeních matematických předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství, obor Matematické inženýrství, se členové odboru podílejí na vedení bakalářských a diplomových prací studentů tohoto oboru a v doktorském studijním oboru Aplikovaná matematika jsou školiteli, resp. školiteli specialisty doktorských dizertačních prací.

V bakalářských studijních programech jsou členové odboru garanty výuky předmětů:

 •             1KG                Konstruktivní a počítačová geometrie
 •             0KD                Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
 •             SPG                 Počítačová grafika
 •             WON              Obrazová analýza v materiálových vědách
 •             T1K                 Vybrané kapitoly z matematiky I
 •             T2K                 Vybrané kapitoly z matematiky II
 •             0S1                  Programovací metody I
 •             0S2                  Programovací metody II
 •             0PD                 Programování v Delphi
 •             1PG                 Počítačová geometrie a grafika
 •             1PG-A            Počítačová geometrie a grafika
 •             1PG-K             Počítačová geometrie a grafika
 •             SES                 Seminář k bakalářské práci (B-MAI)

 

V magisterských studijních programech jsou členové odboru garanty výuky předmětů:

 •             RMA               Matematika - vybrané statě
 •             TNM               Numerické metody analýzy obrazů
 •             SKF                 Funkce komplexní proměnné
 •             SF0                 Fourierova analýza a její aplikace    
 •             0PPS               Průmyslový projekt (3910)

 

V doktorských studijních programech jsou členové odboru garanty výuky předmětů:

 •             9MZO             Počítačové metody zpracování obrazů
 •             9FKP               Funkce komplexní proměnné

NASA cituje z našeho článku

NASA na svém webu publikovala článek Total Solar Eclipses Shine a Light on the Solar Wind with Help from NASA’s ACE Mission
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE