Studium Matematického inženýrství pro zájemce z Ukrajiny

Jana HODEROVÁ
Математична інженерія - інформація, Математическая инженерия - информация, Mathematical Engineering - information

Nové informace/new information!!!

Přihláška je určena pro uchazeče, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
Fakulta strojního inženýrství VUT (FSI VUT) vyhlásila mimořádné přijímací řízení do bakalářského i navazujícího magisterského studia - viz směrnice děkana (česky)
- Přihláška ke studiu na ak. rok 2022/23
- Čestné prohlášení o dosaženém stupni studia

 

Заявка призначена для заявників, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації.
Машинобудівний факультет Технічного університету в Брно (FME BUT) він підготував оголосити позачерговий порядок прийому на навчання на бакалавраті та магістратурі
див. директива декана (українською мовою) 
Заявка на навчання на навчальний рік 2022/2023
Чесне проголошення про отриману освіту
Надішліть заявку з іншими необхідними документами до 31 серпня 2022 року на електронну адресу: studyforua@fme.vutbr.cz або, за потреби, листом або особисто за адресою:
Факультет машинобудування
Навчальне відділення – Україна
Техніцка 2896/2
616 69 Брно, Чехія
 

FSI VUT připravuje pro uchazeče z Ukrajiny intenzivní letní kurz češtiny (informace budou doplněny).
FME BUT готує інтенсивний літній курс чеської мови для абітурієнтів з України (інформація буде додана).
FME BUT готовит интенсивный летний курс чешского языка для абитуриентов из Украины (информация будет добавляться).

Odkaz na online kurzy češtiny zdarma (nalezeno na webu)
Посилання на безкоштовні курси чеської мови (знайдено в Інтернеті)
Ссылка на бесплатные курсы чешского языка (найдена в Интернете):
Videokurz - Čeština pro Ukrajince 

Aktuální informace:

Užitečné odkazy:

----------------------

Факультет Машинобудування Технічного університету міста Брно приймає абітурієнтів з України на навчання.

Детальна інформація щодо вступу :

  • Заявка на навчання приймається до 31.08.2022 року (платити за неї непотрібно).
  • Навчальні програми факультету чеською та англійською мовами є безкоштовні.
  • Документ про здобуття освіти (ЗНО чи незакінчене вище) необов’язково мати в наявності, вистачить ваше чесне слово. Більше інформації за посиланням.
  • Рівень освіти буде перевірено письмовим вступним іспитом або співбесідою (у разі подання заяви про вступ на вищий курс).
  • Якщо ви хочете навчатися за програмою Математична інженерія, потрібно володіти початковими знаннями чеської мови.
  • Основна інформація щодо навчання за спеціальністю Математична інженерія
  • Також факультет розглядає можливість підготувати перед початком навчання інтенсивний курс чеської мови для абітурієнтів.

Якщо маєте якісь питання чи вам щось незрозуміло, обов’язково зв'яжіться з нами, ми залюбки допоможемо.

Контакти: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. hoderova@fme.vutbr.cz (можете писати чеською, англійською, українською, російською)

Корисні посилання:

Навчання в Чехії: https://www.studyin.cz/ukraine-scholarships/
Факультет Машинобудування Технічного університету міста Брно: https://www.fme.vutbr.cz/
Application to study 

.........................

The Faculty of Mechanical Engineering of Brno University of Technology is setting out the conditions for the admission to studies of applicants and students from Ukraine. Up-to-date information:

  • the entrance application should be submitted by August 31st, 2022 (the fee will not be charged)
  • the degree of education received (full secondary education or previous university study) can be proved by an affidavit - see the information in Czech on the Ministry of Education, Youth and Sports website
  • the level of education will be examined by a written examination or an interview (in case of application for admission to a higher year of the study)

Useful links:

---------------------

Факультет Машиностроения Технического университета города Брно подготавливает условия для приема на обучение абитуриентов и студентов из Украины.

Актуальная информация:

Полезные ссылки:

Обучение в Чехии: https://www.studyin.cz/ukraine-scholarships/

Технический университет города Брно vutbr.cz

 

 

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT