Studijní programy

Jana HODEROVÁ

Ústav matematiky je garantem těchto šesti akreditovaných studijních programů:

 • B-MAI-P Matematické inženýrství - tříletý bakalářský studijní program (v českém jazyce)
 • N-MAI-P Matematické inženýrství - dvouletý navazující magisterský studijní program (v českém jazyce) 
  • přijímáme absolventy bakalářského studijního programu Matematické inženýrství
  • přijímáme absolventy matematických studijních programů jiných univerzit
  • přijímáme absolventy bakalářského studijního programu Základy strojního inženýrství, kteří si v rámci svého bakalářského studia zapíší a absolvují předměty:
   • zimní semestr:
    • SA1 Matematická analýza I
    • SLA  Lineární algebra
    • SDM Metody diskrétní matematiky (*)
    • S1P Pravděpodobnost a statistika I (*)
    • SPD Parciální diferenciální rovnice (*)
   • letní semestr:
    • SOA Obecná algebra (*)
    • SDG Diferenciální geometrie
    • SU1 Funkcionální analýza I (*)
    • SOP Optimalizace I
    • SP2 Pravděpodobnost a statistika II
   • doporučení pro strojaře, kteří chtějí studovat navazující magisterské Matematické inženýrství:
    • zvládnout všechny předměty Základů strojního inženýrství za 3 roky bakalářského studia
    • naplánovat si odevzdání bakalářské práce o rok později a v tomto roce "navíc" si zapsat a absolvovat výše uvedené předměty
 • N-AIM-A Applied and Interdisciplinary Mathematics - dvouletý navazující magisterský studijní program, Double Degree program ve spolupráci s University of L'Aquila v Itálii (v anglickém jazyce)
  • přijímáme absolventy bakalářského studijního programu Matematické inženýrství, kteří vycestují s podporou Erasmus+ a neplatí oficiálně avizovaných 3000 EUR ročně
  • přijímáme absolventy bakalářského studijního programu Základy strojního inženýrství, kteří si v rámci svého bakalářského studia zapíší a absolvují předměty:
   • zimní semestr:
    • SDM Metody diskrétní matematiky (*)
    • S1P Pravděpodobnost a statistika I (*)
    • SPD Parciální diferenciální rovnice (*)
   • letní semestr:
    • SOA Obecná algebra (*)
    • SU1 Funkcionální analýza I (*)
   • doporučení pro strojaře, kteří chtějí studovat navazující magisterské Applied and Interdisciplinary Mathematics:
    • ​zvládnout všechny předměty Základů strojního inženýrství za 3 roky bakalářského studia
    • buď si zapsat a zvládnout absolvovat výše uvedené předměty během standardního tříletého studia
    • nebo si naplánovat odevzdání bakalářské práce o rok později a v tomto roce "navíc" si zapsat a absolvovat výše uvedené předměty
    • strojaři z FSI pak vycestují s podporou Erasmus+ a neplatí oficiálně avizovaných 3000 EUR ročně
   • přijati mohou být absolventi jiných univerzit, vyplňují přihlášku přímo na stránkách University of L'Aquila, deadline pro rok 2023/24 je 30. září 2022
 • N-MAI-A Mathematical Engineering - dvouletý navazující magisterský studijní program (v anglickém jazyce)
  • tento studijní program se pro malý počet uchazečů v ak. roce 2022/23 neotevřel
 • D-APM-P Aplikovaná matematika - čtyřletý doktorský studijní program (v českém jazyce)
 • D-APM-A Applied Mathematics - čtyřletý doktorský studijní program (v anglickém jazyce)

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT