Odbor algebry a diskrétní matematiky

Miroslav KUREŠ
Charakteristika odboru

Vědecká činnost Odboru algebry a diskrétní matematiky je zaměřena zejména na základní a aplikovaný výzkum v matematice. Pracovníci jsou rovněž aktivně zapojeni do různých výzkumných projektů a grantů. Vědecká práce je zaměřena především na tato témata:

  • Obecná algebra, komutativní algebra a diskrétní matematika
  • Diferenciální geometrie, její aplikace ve variačním počtu, optimálním řízení, dynamice a robotice
  • Geometrické struktury na fibrovaných varietách, jetový kalkul, Weilovy algebry, Cliffordovy algebry
  • Obecná a kategoriální topologie, aplikace v analýze obrazu
  • Kombinatorika a teorie čísel

Blended Intensive Program

September 5-10 presence week at the University of L’Aquila, Italy
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT