Rozdělení studentů do komisí na SZZ červen 2023

Jana HODEROVÁ
úterý 13.6. bakaláři, středa 14.6. a čtvrtek 15.6. magistři

Vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti,

státní závěrečná zkouška na Ústavu matematiky FSI proběhne dle následujícího rozpisu pořadí studentů:

 • úterý 13.6. bakaláři
  • místnosti A1/1836 a 1842 - BSP Matematické inženýrství  
   • prezentace (případně i potřebný software) je nutno na PC nahrát do osobních adresářů na plochu v pondělí v čase 10:00 – 14:00
 • středa 14.6. magistři
  • místnost A1/1938 - NMSP Mathematical Engineering a NMSP Applied and Interdisciplinary Mathematics
   • The presentation (or the necessary software) must be uploaded to a personal directory on the desktop of the computer on Tuesday 13th June between 10:00 and 14:00.
  • místnost A1/1842 - NMSP Aplikované vědy v inženýrství, obor Matematické inženýrství
   • prezentace (případně i potřebný software) je nutno na PC nahrát do osobních adresářů na plochu v pondělí v čase 10:00 – 14:00 nebo v úterý v čase 17:00-17:30
 • čtvrtek 15.6. magistři
  • místnosti A1/1836 a 1842 - NMSP Matematické inženýrství 
   • pro místnost A1/1836 platí, že prezentace (případně i potřebný software) je nutno na PC nahrát do osobních adresářů na plochu ve středu v čase 10:00 – 14:00
   • pro místnost A1/1842 platí, že prezentace (případně i potřebný software) je nutno na PC nahrát do osobních adresářů na plochu v pondělí v čase 10:00-14:00 nebo ve středu v čase 13:00 – 14:00

Poznámka 1:
Studenti závěrečnou práci odevzdávali jen v elektronické verzi. Předsedovi, místopředsedovi a členům komise doporučujeme práce prostudovat buď předem nebo si vzít notebook.
Studenty prosíme, aby s sebou přinesli vytištěnou verzi svázanou třeba v kroužkové nebo jiné plastové vazbě a dali ji komisi na dobu obhajoby k dispozici, po SZZ vám ji vrátíme. Je nám příjemnější listovat tištěnou verzí, pokud ji máte. 

Poznámka 2: 
Občerstvení pro komise zajišťuje Ústav matematiky. 

Poznámka 3:
Studenti zamluvili na čtvrtek 15.6. od 18:00 
zadní místnost vlevo od vchodu v restauraci Pod Lékárnou. Je naplánované, že zde proběhne společné postátnicové posezení jak bakalářů, tak magistrů s učiteli. 

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT