Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Metody diskrétní matematiky Základy diskrétní matematiky včetně některých aplikací v informatice 23. 10. 2020
ŠLAPAL Josef
SDM - Metody diskrétní matematiky
SKRNOVA.pdf
Základy obecné algebry Základy obecné algebry včetně příkladů k procvičování 27. 4. 2020
ŠLAPAL Josef
SOA - Obecná algebra
Zaklady_obecne_algebry_new.pdf
Mathematical Structures Introduction to the theory of mathematical structures. 8. 4. 2020
ŠLAPAL Josef
SSR-A - Matematické struktury
TheoryOfMathematicalStructures(1).pdf
Obyčejné grafy Úvod do teorie obyčejných grafů, tj. jednoduchých neorientovaných grafů bez smyček. Zahrnuty jsou také stromy, kostry a algoritmy pro hledání minimální kostry v ohodnoceném grafu. 10. 12. 2019
ŠLAPAL Josef
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_1.pdf
Základy funkcionálním analýzy V předmětu jsou vyloženy základní vlastnosti metrických, normovaných a unitárních prostorů. 1. 12. 2016
ŠLAPAL Josef
su1 - funkcionální analýza I
Zaklady_funkcionalni_analyzy_opr.pdf
Základy matematické logiky Úvod do predikátového počtu 1. řádu 21. 9. 2015
ŠLAPAL Josef
sml - Matematická logika
logikaaktual3.pdf
Orientované grafy Úvod do teorie orientovaných grafů, turnaje, eulerovské a hamiltonovské grafy, algoritmy pro hledání cesty minimální délky. 29. 12. 2014
ŠLAPAL Josef
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_3_160119.pdf
Eulerovské a hamiltonovské grafy, obarvitelnost, planarita Základní pojmy a vlastnosti eulerovských a hamiltonovských grafů. Dále je diskutována obarvitelnost a planarita obyčejných grafů. 29. 12. 2014
ŠLAPAL Josef
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_2_160119.pdf
Graphs and Algorithms Texty Dr. Karla Mikuláška. 9. 5. 2011
ŠLAPAL Josef
SGA-A - Grafy a algoritmy
Graphs.zip
Toky v sítích Základní pojmy a vásledky týkající se toků v sítích 17. 12. 2007
ŠLAPAL Josef
SGA-A - Grafy a algoritmy
TTokyVSitich.pdf
Cvičení z predikátové logiky Příklady k procvičení znalosti základních pojmů predikátové logiky včetně jejich řešení 31. 10. 2007
ŠLAPAL Josef
sml - Matematická logika
cviceni logika.pdf
Teorie okruhů pro diskrétní lineární řízení Základní pojmy a výsledky teorie okruhů, zejména okruhů formálních mocninných řad a okruhů polynomů, využívané v algebraické teorii diskrétního lineárního řízení 10. 2. 2006
ŠLAPAL Josef
vtr - Polynomiální teorie řízení
okruhyuctext.pdf
Grupy a okruhy Základy teorie grup a okruhů 5. 12. 2005
ŠLAPAL Josef
SOA - Obecná algebra
Grupy a okruhy.zip
Matematická logika - cvičení Příklady z výrokového a predikátového počtu 5. 10. 2005
ŠLAPAL Josef
sml - Matematická logika
matematicka logika-cviceni.pdf
Graphs and algorithms The fundamental concepts 23. 10. 2003
ŠLAPAL Josef
SGA-A - Grafy a algoritmy
Glossary.zip