Odbor statistiky a optimalizace

BEDNÁŘ Josef
Charakteristika odboru

Pedagogickou činnost pracovníků odboru lze rozdělit do čtyř oblastí:

Výuka v bakalářském studijním programu Strojírenství a navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství a Výrobní systémy

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

  • Matematika IV
  • Statistický software
  • Aplikovaná statistika a plánování experimentu
  • Aplikované inženýrství
  • Statistické metody ve strojírenství
  • Fuzzy množiny a jejich aplikace

 

Výuka v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Aplikované vědy v inženýrství, oboru Matematické inženýrství

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

  • Pravděpodobnost a statistika I
  • Pravděpodobnost a statistika II
  • Pravděpodobnost a statistika III
  • Optimalizační modely
  • Optimalizace I
  • Optimalizace II
  • Stochastické procesy
  • Fuzzy množiny a aplikace
  • Stochastické modelování
  • Spolehlivost a jakost
  • Analýza inženýrského experimentu
  • Finanční matematika

 

Výuka v doktorském studiu

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

  • Statistická analýza
  • Dynamické a vícerozměrné stochastické modely
  • Fuzzy modely technických systémů a procesů
  • Optimalizace - matematické programování
  • Empirické modely
  • Plánování experimentu
  • Aplikovaná harmonická analýza
  • Matematika I  
  • Matematika II  

 

Vedení závěrečných prací

Mimo výuky uvedených předmětů vedou pracovníci odboru bakalářské a diplomové práce studentů oboru Matematické inženýrství. Jsou školiteli v rámci doktorského oboru Aplikovaná matematika. Konzultují disertační a diplomové práce na jiných oborech studijního programu Strojního inženýrství, a také působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na FSI a na dalších vysokých školách.

Zlaté křivítko

Tradiční volejbalový turnaj se uskuteční 6. 5. 2023
Autorem článku je Dana VÉVODOVÁ

Šachový turnaj

středa 1. února v A1/1836 od 10:00
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT