Odbor statistiky a optimalizace

HÜBNEROVÁ Zuzana
Charakteristika odboru

Pedagogickou činnost pracovníků odboru lze rozdělit do čtyř oblastí:

Výuka v bakalářském studijním programu Strojírenství a navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství a Výrobní systémy

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Matematika IV
 • Statistický software
 • Aplikovaná statistika a plánování experimentu
 • Aplikované inženýrství
 • Statistické metody ve strojírenství
 • Fuzzy množiny a jejich aplikace

 

Výuka v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Aplikované vědy v inženýrství, oboru Matematické inženýrství

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Pravděpodobnost a statistika I
 • Pravděpodobnost a statistika II
 • Pravděpodobnost a statistika III
 • Optimalizační modely
 • Optimalizace I
 • Optimalizace II
 • Stochastické procesy
 • Fuzzy množiny a aplikace
 • Stochastické modelování
 • Spolehlivost a jakost
 • Analýza inženýrského experimentu
 • Finanční matematika

 

Výuka v doktorském studiu

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Statistická analýza
 • Dynamické a vícerozměrné stochastické modely
 • Fuzzy modely technických systémů a procesů
 • Optimalizace - matematické programování
 • Empirické modely
 • Plánování experimentu
 • Aplikovaná harmonická analýza
 • Matematika I  
 • Matematika II  

 

Vedení závěrečných prací

Mimo výuky uvedených předmětů vedou pracovníci odboru bakalářské a diplomové práce studentů oboru Matematické inženýrství. Jsou školiteli v rámci doktorského oboru Aplikovaná matematika. Konzultují disertační a diplomové práce na jiných oborech studijního programu Strojního inženýrství, a také působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na FSI a na dalších vysokých školách.

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT