Odbor statistiky a optimalizace

Josef BEDNÁŘ
Charakteristika odboru

Pedagogickou činnost pracovníků odboru lze rozdělit do čtyř oblastí:

Výuka v bakalářském studijním programu Strojírenství a navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství a Výrobní systémy

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Matematika IV
 • Statistický software
 • Aplikovaná statistika a plánování experimentu
 • Aplikované inženýrství
 • Statistické metody ve strojírenství
 • Fuzzy množiny a jejich aplikace

 

Výuka v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Aplikované vědy v inženýrství, oboru Matematické inženýrství

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Pravděpodobnost a statistika I
 • Pravděpodobnost a statistika II
 • Pravděpodobnost a statistika III
 • Optimalizační modely
 • Optimalizace I
 • Optimalizace II
 • Stochastické procesy
 • Fuzzy množiny a aplikace
 • Stochastické modelování
 • Spolehlivost a jakost
 • Analýza inženýrského experimentu
 • Finanční matematika

 

Výuka v doktorském studiu

Pracovníci odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Statistická analýza
 • Dynamické a vícerozměrné stochastické modely
 • Fuzzy modely technických systémů a procesů
 • Optimalizace - matematické programování
 • Empirické modely
 • Plánování experimentu
 • Aplikovaná harmonická analýza
 • Matematika I  
 • Matematika II  

 

Vedení závěrečných prací

Mimo výuky uvedených předmětů vedou pracovníci odboru bakalářské a diplomové práce studentů oboru Matematické inženýrství. Jsou školiteli v rámci doktorského oboru Aplikovaná matematika. Konzultují disertační a diplomové práce na jiných oborech studijního programu Strojního inženýrství, a také působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na FSI a na dalších vysokých školách.

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Zemřel profesor Alexander Ženíšek

Alexander Ženíšek byl český matematik, fyzik a emeritní profesor matematiky na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
Autorem článku je Jan ČERMÁK
ZOBRAZIT VÍCE