Pokyny a informace pro studenty závěrečných ročníků

Jana HODEROVÁ
pro ak. rok 2022/23

Čový plán FSI VUT ně:

Výčet termínů důležitých pro závěrečné ročníky:

 • do 31. března přihlášky ke studiu navazujícího magisterského studijního programu (NMSP), viz Směrnice děkana č. 7/2021 "Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2022/2023" (ze dne 30. 11. 2021)
 • do 30. dubna přihlášky ke státní závěrečné zkoušce
 • 9. května - 2. června zkouškové období (examination period)
 • 15. a 16. května obecná část přijímací zkoušky do NMSP z matematiky, fyziky a obecné mechaniky (náhradní termín 23. 5.), obecná část je prominuta v případě, že vážený studijní průměr je nejvýše 2,60 k datu 31.3.
 • do 26. května odevzdání závěrečných prací (submitting of Master's theses)
 • posudky nejpozději 3 dny před státní závěrečnou zkouškou (reviews)
 • od 17. 4. 2023 do 28. 5. 2023 pro první kolo přijímacího řízení do doktorského studia (od 18. 9. 2023 do 31. 10. 2023 pro druhé kolo přijímacího řízení), viz Směrnice děkana č. 10/2022
 • 5. - 23. června oborová část přijímací zkoušky do NMSP
 • státní závěrečné zkoušky (SZZ) (řádný termín) (final state exam)
  • úterý 13. 6. bakalářské studium
  • středa 14. 6. a čtvrtek 15. 6. magisterské studium
 • promoce (graduation) 
  • v období 10. - 13. července 

 

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT