Pokyny a informace pro studenty závěrečných ročníků

Jana HODEROVÁ
pro ak. rok 2020/21

Informace, které studenti průběžně zjistili (rádi doplníme, když nám dáte vědět):

 • Informace ze studijního oddělení:
  • ​V elektronické verzi práce se má vždy použít ta první Studisem vygenerovaná bibliografická citace, navíc se tam má napsat počet stran. ​
 • ...

Vaše dotazy:

1. Koľko strán textu (úvod až záver) má BP obsahovať?
2. Je možné v BP citovať iné bakalárske (príp. diplomové) práce?
3. Ako je to s citáciou obrázkov, ktoré chceme v BP použiť?
4. Ako správne používať obrázky v BP (napr. keď je výstupom programu graf a chceme ho do práce vložiť)?
5. Bude potrebné BP aj tlačiť alebo je to v tejto situácii zbytočné a budeme ju odovzdávať len v elektronickej podobe?
6. Aký je termín odovzdania BP (príp. neplánuje sa to posunúť, podobne ako minulý rok)?
7. Ako prebieha registrácia ku štátniciam?
8. Kedy zistíme zloženie komisie, v ktorej sme?
9. Ako celkovo prebiehajú štátnice?
10. Ako funguje posunutie štátnic na podzimný termín, keďže to prebieha už počas nového semestra?
 

Užitečné odkazy:

 • studijní a zkušební řád, ukončení studia atd. (odkaz na web FSI)
 • databáze závěrečných prací na VUT v Brně
 • úřední deska se směrnicemi rektora
 • úřední deska se
 • pokyny pro citace dokumentů
  • Citace se řídí ČSN ISO 690, která ovšem neřeší situaci, kdy je práce v angličtině. Naše doporučení je takové, že si vyberete rozumný způsob citovaní (například dle hlavního zdroje, ze kterého čerpáte) a v celé práci se budete držet tohoto jednotného stylu. 
 • info z Wikipedie: Existující norma ČSN 01 6910:2007 se zabývá tvorbou písemností upravovaných textovými editory, nikoliv typografií. Proto některé otázky řeší jiným způsobem. Poslední existující typografickou normou byla ON 88 2503:1974, která byla k 1. 1. 1994 bez náhrady zrušena. V současné době v České republice neexistuje žádná norma zabývající se pravidly typografie.

  V roce 2014 byla norma z roku 2007 nahrazena normou novou: ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Přístup k normě online je zpoplatněný, proto zde neuvádíme odkaz na její plný text. Užitečné ale může být nahlédnout na podrobně zpracovanou stránku Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014), kterou zpracoval Ústav pro jazyk český.

Obecné typografické poznámky:

 • Do počtu stránek publikace se počítají všechny stránky kromě: dvoulistu přední a zadní předsádky, obálky u brožované publikace, desek u pevné vazby a přebalu. 
 • Každý list má lichou a sudou stránku. Při dopředném listování vidíme u listu nejdřív lichou a poté sudou stránku. Jiný systém číslování je nesprávný. První číslo stránky, které se zobrazuje je číslo na liché stránce následující po titulním listě.
  • Vzhledem k tomu, že dle "naší" směrnice je mezi titulním listem a obsahem zařazeno ještě několik listů, které jsou specifické pro BP, resp. DP na VUT, tak v našem případě bude první očíslovanou stranou až strana s obsahem.

Noc vědců

pátek 24. 9. 2021 od 18:00 do 24:00
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

NASA cituje z našeho článku

NASA na svém webu publikovala článek Total Solar Eclipses Shine a Light on the Solar Wind with Help from NASA’s ACE Mission
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE