Odbor matematické analýzy

prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.

francu@fme.vutbr.cz

tel.: +2719   A1/1839

Výuka:

Matematika 1 (ZS - 1. ročník)

Texty ke stažení: Požadavky ke zkoušce

Matematika 2 (LS - 1. ročník)

Texty ke stažení:  Požadavky ke zkoušce, Implicitní funkce , Křivkový a plošný integrál

Funkcionální analýza (LS - 2. ročník Mat. Ing.)

Texty ke stažení: Požadavky ke zkoušce, Příklady a otázky

Parciální diferenciální rovnice (ZS - 3. ročník Mat. Ing.)  

Texty ke stažení: Obyčejné diferenciální rovnice, Příklady z ODRPožadavky ke zkoušce

Moderní metody řešení diferenciálních rovnic (LS - 5. ročník Mat. Ing.)

Texty ke stažení: Požadavky ke zkoušce, Stochastické diferenciální rovnice, StDR-úvod

Opakování prostorů

Modern Methods of Solving Differential Equations (Summer Semester - 5th year)

Texts for downloads: Requirements for Exam, Solvability of Operator Equations

Úvod do TeXu (LS - 1. ročník Mat. Ing. a další zájemci - nepovinný)

Texty ke stažení:  TeX-1-10, TeX-2-10, TeX-3-10, TeX-4-10, TeX-5-10, TeX-6-10, TeX-7-10, TeX-8-10, TeX-9, Font

N. Svanstedt: Mini-course on the FEM:  text

Další texty ke stažení:  Řecká abecedaŘecká abeceda s anglickou výslovností